FHF-rundskriv 11-2013: Nytt idé- og prinsipprogram

På landsmøtet i mars ble det vedtatt nytt idé- og prinsipprogram for nå Folkehøgskoleforbundet. Programmet ligger vedlagt.

Til frilynt folkehøgskole

 

(vær snill å kopiere til:)

rektor  og inspektør/ass.rektor

lokallagsleder og andre tillitsvalgte i Folkehøgskoleforbundet      

leder i lærerråd, persoalråd eller tilsvarende organ
                                                                                 

Kopi til: Distriktslag av Folkehøgskoleforbundet

 

Oslo, 24. april 2013

Vår ref.: 28/13/A1.08

                                                                                                                                                                                                                   

FHF-rundskriv 11/2013

 

 

Nytt idé- og prinsipprogram

På landsmøtet i mars ble det vedtatt nytt idé- og prinsipprogram for nå Folkehøgskoleforbundet. Programmet ligger vedlagt.

Programmet er bygd opp i tre deler: en A-del med idé- og verdigrunnlag, som inneholder avsnittene idégrunnlag, verdigrunnlag, menneske- og samfunnssyn, skole- og danningssyn, og læringssyn, en B-del med prinsipprogrammet, og en C-del med prioriterte områder styret og organisasjonen skal arbeide med i de kommende fire årene ut over de løpende sakene.

Idé- og prinsipprogrammet er i all hovedsak utarbeidet av programnemnda gjennom bl.a. høringsrunde i lokal- og distriktslagene. Programnemnda har bestått av Ingjerd de Graff (Romerike), Kristin Bjørke (Sund), Einar Opsvik (Møre) og Terje Heggernes (Seljord).

Idé- og prinsipprogrammet vil om kort tid foreligge i begge målformer og trykkes opp for utsendelse så snart som mulig, men kan allerede nå leses og lastes ned fra www.folkehogskoleforbundet.no.

Idéprogrammet mener landsmøtet sier noe konsentrert om norsk (frilynt) folkehøgskole og vi oppfordrer lærerråd og personalråd til å gå igjennom dette.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                     Knut Simble
leder                                                   generalsekretær

Kalender