NF-rundskriv 4-2013: Ideer til velkomstpakke nye ansatte

Styret i NF ønsker å utvikle en hyggelig og interessant velkomstpakke til alle nye ansatte i folkehøgskolen. Til dette trenger vi din og lokallagets hjelp.

Til frilynt folkehøgskole

(vær snill å kopiere til:) 

lokallagsleder i NF og andre NF-tillitsvalgte

leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ
rektor  og inspektør/ass.rektor 

 

Kopi til: Distriktslag av NF

Oslo, 5. februar 2013

Vår ref.: 10/13/A1.08

 

NF-rundskriv 4/2013 

 

Ideer til velkomstpakke for nye ansatte i folkehøgskolen

 

Styret i NF ønsker å utvikle en hyggelig og interessant velkomstpakke til alle nye ansatte i folkehøgskolen. Til dette trenger vi din og lokallagets hjelp.

 

En velkomstpakke vil virke hyggelig og bidra til at man som ny ønskes velkommen inn i en større sammenheng enn bare den enkelte skole. Samtidig vil den i neste omgang gi tillitsvalgte anledning til en prat om viktigheten av å slutte opp om NF.

 

Vi ser for oss at velkomstpakken gis av tillitsvalgt til alle nye ansatte en av de aller første dagene på skolen. Men hvordan skal denne velkomstpakken se ut? Og hva skal den innholde ut over et velkommen til et spennende og utfordrende skoleslag med en kortfattet generell informasjon om skoleslaget man nå starter i, samt evt. organisasjonslandskapet knyttet til frilynt folkehøgskole ved sekretariatet i Øvre Vollgate i Oslo?

 

Velkomstpakken skal ikke være spesifikk NF-informasjon. Det kommer i neste omgang, der ser vi for oss at velkomstpakken kan fungere som katalysator for en henvendelse fra tillitsvalgte om NF og medlemskap (vervebrosjyre) ikke lang tid etter velkomstpakken er overrakt ved skolestart.

 

Utformingen og innholdet bør være sprekt, men motivert og selvfølgelig økonomisk mulig å gjennomføre. Men det bør du/dere ikke tenke så mye på nå. Det er bedre å få mange ideer, som evt. kan avføde nye ideer inn til oss. Så får det bli styrets ansvar å falle ned på en gjennomførbar pakke.

 

Vi oppfordrer derfor at det ved neste lokallagsmøte, som evt. kalles inn til ved denne henvendelsen og eller i anledning forberedelser til landsmøtet, settes av tid til idé-drodling omkring utforming og innhold i en evt. velkomstpakke til alle nye ansatte i folkehøgskolen.

 

Velkomstpakken skal etableres, produseres og distribueres til dere før skolestart til høsten. Vi ber derfor om innspill/ideer sendes oss for eksempel på e.post til ob@folkehøgskole.no (Øyvind Brandt) innen påske.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                          Knut Simble
leder                                        daglig leder

Kalender