FHF-rundskriv 14/2022: Invitasjon til kurs om veiledning i folkehøgskolen 8. september 2022: -mentorordningen, karriereveiledning og gruppeveiledning.

NKF og FHF inviterer i samarbeid til kurs om mentorordningen og veiledningen i folkehøgskolen. Hoved-fokus i kurset vil være veiledning rettet mot alle elever i folkehøgskolen. Kurset vil også gi en kort innføring i de viktigste elementene i mentorordningen som er spesielt rettet mot de elevene som ikke har fullført videregående skole.

Kurset vil ha et praktisk innsteg og gi mulighet til å utvikle opplegg tilpasset egen folkehøgskole.

Sted: Brugata 19, Oslo
Dato: 8. september 2022.
Tid: 10.00-16.00

Pris: Kurset er gratis. Deltakere betaler reise og opphold selv.

Mål for kurset:

  • Gi deltakerne en kort innføring i mentorordningen i folkehøgskolen.
  • Gi deltakerne en kort innføring i hva karriereveiledning er og hvilke ressurser som finnes.
  • Gi deltagerne en kort, teoretisk innføring i hvorfor og hvordan drive veiledning i grupper.
  • Gi deltagerne eksempler på ulike metoder og øvelser for å aktivisere og hente fram ressursene i en gruppe og gi mulighet til selv å prøve ut disse.

 

Påmeldingsfrist: 26. august 2022.

Påmelding: Påmelding til kurs i veiledning.

 

Program
Torsdag 8. september
10:00: Velkommen og informasjon om dagen
10:15: Hva er mentorordningen? ved Øyvind Brandt.
11:00: Hvordan gjennomføre mentorordningen på egen skole? Eksempel fra Ringerike folkehøgskole, en av pilotskolene.
11:30: Lunsj
12:30: Ressurser og muligheter for karriereveiledning i folkehøgskolen, ved Kjersti Dovland
13:45: Kaffepause
14:00: Gruppeveiledning – en særlig egnet metode for veiledning i folkehøgskolen, ved Kjersti Dovland.
16:00: Avslutning

 

Bidragsytere:

Kjersti Dovland

Kjersti har jobbet i folkehøgskolen i 12 år, hun har også erfaring fra rådgivning/karriereveiledning og undervisning på videregående skole, voksenopplæring og prosjektledelse. Hun har hovedfag i pedagogikk fra NTNU, har studert veiledning og coaching og har videreutdanning i rådgiving. Hun har arbeidet som journalist og lærer og har lang undervisningserfaring.

Kjersti har skrevet boken «Veiledning i grupper» (Bergen, Fagbokforlaget, 2013). «Veiledning i grupper» er basert på forfatterens erfaringer med å jobbe med karriereveiledning både individuelt og i grupper i det norske skolesystemet.

Øyvind Brandt

Øyvind Brand har vært leder i Folkehøgskoleforbundet i åtte år, og tidligere leder for informasjons-kontoret for folkehøgskolene. Han har også vært lærer og rektor i folkehøgskolen. Han har vært prosjektleder for mentorordningens pilotprosjekt, og kursleder på fjorårets innføringskurs. Han bidrar på høstens kurs med en kort innføring i strukturen og de viktigste elementene i mentorordningen.

Ringerike folkehøgskole

Ringerike folkehøgskole har sammen med to andre folkehøgskoler deltatt i pilotprosjektet om Mentorordningen. En representant fra skolen vil bidra på kurset og formidle sine erfaringer om hvordan Mentorordningen kan fungere i praksis.

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                  Angelina K. Christiansen
leder                                                                                 generalsekretær

Kalender