FHF-rundskriv 17/2022: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen

FHF-rundskriv 17/2022: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen

Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NK) innkaller til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, tirsdag 1. november – torsdag 3. november. Vi starter og avslutter med lunsj. Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen, mandag 31. oktober – tirsdag 1. november. Forkurset starter kl. 15.30 og avsluttes til lunsj på tirsdag, når hovedkurset starter.

Hvert lokallag sender en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 7-7 i Hovedavtalen Virke og
§ 3-6 i del B i Hovedavtalen KS. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

Reise og opphold
Folkehøgskoleforbundet dekker overnatting og fullpensjon på Sanner Hotell under konferansen.

Reisetilskuddet dekkes etter rimeligste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers vil bli urimelig lang. Skjema for reiseregning deles ut på konferansen.

Program
Program for hovedkurs og forkurs er vedlagt. I år vil vi innledningsvis snakke om den helt ferske NOU-rapporten om folkehøgskolen som fremlegges 31. oktober. Vi får også en innføring i tillitsvalgtes rolle i varsling og nedbemanning fra advokatene Benedicte Hille og Terje Gerhard Andersen i advokatfirmaet Storeng Beck & Due Lund.

Det blir egne særmøter for de to organisasjonene. Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet må meldes på forhånd til angelina@folkehogskole.no

 Påmelding senest 10. oktober. Du melder deg på her:

Vel møtt til tillitsvalgtkonferansen!

 Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

PROGRAM – Tillitsvalgtkonferansen 1.-3. november 2022

  Tirsdag 1. november
12:30 Lunsj
13:30 Velkommen og presentasjon v/ Einar Opsvik, leder FHF & Helge Kjøll jr. leder NKF
13:45 NOU v/ Angelina Christiansen og Andreas Melberg
15:00 Pause
15:15 Status – Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen og lønnsoppgjøret

v/ Bjørn Sævareid – Utdanningsforbundet 

16:30 Pause
16:45 Kvalitet i folkehøgskolen – samtale om våre reaksjoner på NOU-rapporten
19:00 Middag

 

  Onsdag 2. november
08:00 Frokost
09:00 Morgensamling v/ FHF
09:15 Spørsmål og svar v/ Bjørn Sævareid – Utdanningsforbundet
10:00 Pause
10:30 Innføring i varsling – hva er tillitsvalgtes rolle?

v/ Terje Gerhard Andersen og Benedicte Hille – advokatfirmaet Storeng Beck & Due Lund

12:00 Lunsj
13:00 Praktisk om nedbemanning – hva er tillitsvalgtes rolle?

v/ Terje Gerhard Andersen og Benedicte Hille – advokatfirmaet Storeng Beck & Due Lund

14:30 Pause
15:00 Erfaringsdeling i grupper om lokallagsarbeid
16:30 Pause
17:00 Særmøter for FHF og NKF
19:00 Middag

 

  Torsdag 3. november
08:00 Frokost
09:00 Morgensamling i en av søsterkirkene på Granavollen v/ NKF
10:00 Pause/utsjekking
10:15 Velg ett av følgende:

  1. Fordypning i Landsoverenskomst for utdanning v/ Steinar Sundvoll
  2. Folkehøgskolelov og forskrift v/Angelina Christiansen
  3. Taushetsplikt
  4. Forskjellen på tillitsvalgtrollen og verneombud
11:45 Oppsummering
12:00 Lunsj
12:45 Fellestransport til Gardermoen

 

Forkurs for nye tillitsvalgte 31. oktober – 1. november 2022

  Mandag 31. oktober
Innkvartering
15:30 Rundstykker, kaffe/ te
16:00 Velkommen og presentasjon

Aktuelle lover og avtaler v/Angelina Christiansen, generalsekretær i FHF

17:00 Pause
17:15 Min rolle som tillitsvalgt
v/Steinar Sundvoll, organisasjonsrådgiver i NKF
18:00 Pause
18:15 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår v/ Steinar Sundvoll

Gruppeoppgaver og plenum. NB: Ta med bærbar PC /iPad

20:00 Middag

 

  Tirsdag 1. november
08:00 Frokost
08:45 Morgensamling
09:00 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår, forts.
Gruppeoppgaver og plenum, v/Angelina Christiansen og Steinar Sundvoll
10:15 Lokallagsarbeidet v/Angelina Christiansen
11:00 Spørretime (til ca. 12:00)
  Hovedkonferansen starter med lunsj kl. 12:30

 

Kalender