FHF-rundskriv 3/2022: Utlysning av stipend til kompetanseutvikling

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 3/2022 Utlysning av stipend til kompetanseutvikling Vedlagt følger utlysing av midler fra Stipend- og forskningsfondet, til orientering og kunngjøring. Fondet har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Stipend kan etter søknad tildeles vanlige medlemmer i Folkehøgskoleforbundet som er i aktiv jobb i folkehøgskolen,…

FHF-rundskriv 2/2022: Webinar: Elevdemokrati i praksis – 21. januar kl. 14.00-15.00

Publisert

Webinar: Elevdemokrati i praksis – 21. januar kl. 14.00-15.00 Vi inviterer alle ansatte i folkehøgskolen til webinar fredag 21. januar 2022. Tema for webinaret er «Elevdemokrati i praksis», og er del 3 av en webinarserie om demokratisk dannelse i samarbeid mellom Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU), Noregs Kristelege…

FHF-rundskriv 1/2022: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet Solidaritetsfondet ble av Landsmøtet 2021 vedtatt avviklet. Fondet fases ut ved å lyse ut midler årlig inntil det er tomt. Bærekraft skal fortsatt være en forutsetning for tildeling. Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet – til orientering og kunngjøring, evt.

FHF-rundskriv 24/2021: Endring av kontingent til 1,38 % og nye trekkrutiner

Publisert

FHF-rundskriv 24/2021 Endring av kontingent til 1,38 % og nye trekkrutiner På Folkehøgskoleforbundet sitt landsmøte i sommer ble medlemskontingenten vedtatt redusert til 1,38 % fra årsskiftet. Vi har som mål at ingen skal trekkes for mye i forbindelse med denne endringen, og skjerper derfor våre rutiner noe, og…