FHF-rundskriv 10/2022: Lønnsoppgjøret 2022 og andre viktige datoer

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 10/2022: Lønnsoppgjøret 2022 og andre viktige datoer I år er det et hovedoppgjør, det vil si at både lønn og arbeidsbetingelser skal forhandles. Folkehøgskolene tilhører tariffområdet HUK, som står for helse, utdanning og kultur. Status i lønnsoppgjøret Det er brudd i forhandlingene på HUK-området i KS, meklingsfristen er satt…

FHF-rundskriv 9/2022: Gi innspel til NOU-utvalet

Publisert

Noregs offentlege utgreiingar (NOU) er ein grundig utredning av eit saksområde skrevet av et utval nedsett av regjeringa eller et departement. Regjeringa ynskje seg meir kunnskap om folkehøgskulen si rolle i utdanningssystemet, og har derfor nedsett eit utval som skal drøfte ulike tema knytt til innhald og drift. Utvalet som…

FHF-rundskriv 8/2022: Invitasjon til Folkehøgskoleuka 2022 på Fana folkehøgskule

Publisert

Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til Folkehøgskoleuka 2022 på ærverdige Fana folkehøgskule. I år helt uten munnbind og avstand. Endelig! Årets arrangement finner sted: mandag 8. august til torsdag 11. august. Det har blitt en tradisjon at vi kombinerer våre mangeårige kurs for nye i…

FHF-rundskriv 7/2022: Turnuskurs 2. – 3. mai 2022

Publisert/Oppdatert

Vi inviterer nok en gang til kurs med turnusguru Svein Arne Thrana! Vi avholdt kurset for 22 deltakere før jul, og de ga kurset svært gode skussmål. Siden fristen den gang var kort, lovet vi å gi dere som ikke hadde anledning en ny mulighet. Vi får et skreddersydd kurs,…

FHF rundskriv 6/2022: Invitasjon til praktisk kurs i vegansk og glutenfritt kosthold

Publisert/Oppdatert

Invitasjon til praktisk kurs i vegansk og glutenfritt kosthold 31. mai – 2. juni Det er en glede å kunne ønske velkommen til Voss folkehøgskule og praktisk kurs i vegansk og glutenfritt kosthold tirsdag 31. mai – torsdag 2. juni. Dette kurset er et samarbeid mellom Voss folkehøgskule og Folkehøgskoleforbundet.

FHF-rundskriv 5/2022: Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2020-2021

Publisert/Oppdatert

Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2020-2021 Høsten 2021 ba vi om å få tilsendt deres selvevalueringsrapporter for 2020-2021, og mottok 19 rapporter. Alle fikk et tilbud om en kort tilbakemelding på sin selvevalueringsrapport, det var 13 skoler som takket ja til dette tilbudet. Disse skolene vil få tilsendt en…

FHF-rundskriv 4/2022: Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert

Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen Vedlagt følger utlysing av midler fra Folkehøgskoleforbundets Stipend og forskningsfond – til orientering og kunngjøring. Det vil i år deles ut inntil kr. 15.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning. Se neste side for vilkår. Du søker ved å sende en e-post…

FHF-rundskriv 3/2022: Utlysning av stipend til kompetanseutvikling

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 3/2022 Utlysning av stipend til kompetanseutvikling Vedlagt følger utlysing av midler fra Stipend- og forskningsfondet, til orientering og kunngjøring. Fondet har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Stipend kan etter søknad tildeles vanlige medlemmer i Folkehøgskoleforbundet som er i aktiv jobb i folkehøgskolen,…

FHF-rundskriv 2/2022: Webinar: Elevdemokrati i praksis – 21. januar kl. 14.00-15.00

Publisert

Webinar: Elevdemokrati i praksis – 21. januar kl. 14.00-15.00 Vi inviterer alle ansatte i folkehøgskolen til webinar fredag 21. januar 2022. Tema for webinaret er «Elevdemokrati i praksis», og er del 3 av en webinarserie om demokratisk dannelse i samarbeid mellom Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU), Noregs Kristelege…

FHF-rundskriv 1/2022: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet Solidaritetsfondet ble av Landsmøtet 2021 vedtatt avviklet. Fondet fases ut ved å lyse ut midler årlig inntil det er tomt. Bærekraft skal fortsatt være en forutsetning for tildeling. Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet – til orientering og kunngjøring, evt.