FHF-rundskriv 10/2022: Lønnsoppgjøret 2022 og andre viktige datoer

FHF-rundskriv 10/2022: Lønnsoppgjøret 2022 og andre viktige datoer

I år er det et hovedoppgjør, det vil si at både lønn og arbeidsbetingelser skal forhandles. Folkehøgskolene tilhører tariffområdet HUK, som står for helse, utdanning og kultur.

Status i lønnsoppgjøret

Det er brudd i forhandlingene på HUK-området i KS, meklingsfristen er satt til 23. mai. De kommunale og fylkeskommunale skolene får sitt resultat når det oppnås enighet her, mens skolene som tilhører Virke først får sitt resultat senere, fordi det skal korrespondere med resultatet i KS, det vil si at det i all hovedsak skal være likt. Forhandlingsdatoer i Virke-området er satt til 12. – 14. september.

Forhandling om Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Det har vært ytterligere forsinkelser i forhandling av særavtalen. Tidspunkt er nå fastsatt til 21. – 23. juni. Det vil trolig gjøres kun få justeringer i denne omgang. Som kjent arbeidet et partssammensatt utvalg med å revidere avtalen, inntil nedstengningen gjorde det umulig å gjennomføre utvalgsmøter. Begge parter ønsker at utvalget skal gjenoppta sitt arbeid så snart som mulig. Viktigst nå er å få økt tillegg for ubekvem arbeidstid, som ikke har vært justert siden 1. januar 2019.

Tillitsvalgtkonferansen 1. – 3. november

I år har vi lagt tillitsvalgtkonferansen senere enn vanlig, vi møtes på Sanner 1. – 3. november, med forkurs for nye tillitsvalgte mandag 31. oktober. Vi håper på denne måten å få med noen av de tillitsvalgte som har vanskelig for å delta før høstferien, og at resultatet i årets lønnsoppgjør er klart.

Feil i garantilønnstabellen pr. 1.5.2021

Det er oppdaget feil i garantilønnstabellen som ble utsendt i forbindelse med fjorårets lønnsoppgjør. Arbeidsgiver får denne informasjonen fra Virke/KS. Riktig tabell ligger på våre nettsider, rettelsene er:

  • Stilling uten særskilt krav til utdanning, 16 års ansiennitet skal være 419 400 (Ikke 419 500)
  • Lærer og st. med krav om 3-årig U/H – utd., 0 års ansiennitet skal være 423 500 (Ikke 432 500)
  • Lektor og Stillinger med krav om mastergrad, 2 års ansiennitet skal være 542 600 (Ikke 542 700)

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leiar                                                                                     generalsekretær

Kalender