FHF-rundskriv 5/2022: Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2020-2021

Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2020-2021

Høsten 2021 ba vi om å få tilsendt deres selvevalueringsrapporter for 2020-2021, og mottok 19 rapporter. Alle fikk et tilbud om en kort tilbakemelding på sin selvevalueringsrapport, det var 13 skoler som takket ja til dette tilbudet. Disse skolene vil få tilsendt en egen tilbakemelding i løpet av kort tid. IKF-skolene fikk samme tilbud fra Noregs Kristelige Folkehøgskulelag (NKF), og 23 skoler av dere skoler sendte inn sin selvevalueringsrapport. Den generelle tilbakemeldingen er basert på rapportene fra både IF og IKF skoler.

Vi er inne i den treårsperioden hvor bærekraft skal ha en framtredende plass i arbeidet med selvevaluering (jf. Bærekratftvedtaket fra oktober 2019). De fleste skoler berører temaet bærekraft på en eller annen måte i sin rapport. Noen skoler har bærekraft som et hovedtema, noen behandler temaet enten under kvalitetssikring eller kvalitetsutvikling og noen få skoler nevner ikke arbeidet med bærekraft i selvevalueringsrapporten.

Odd Haddal og Marie Wiland fra NKF, og Einar Opsvik og Angelina Christiansen fra FHF, har samlet noen av de mer generelle tilbakemeldingene i et vedlegg til dette rundskrivet. Vi har også i år ønsket å peke på aktuelle områder vi ser det som naturlig at skolene inkluderer i sitt videre arbeid med selvevaluering.

Webinar: Selvevaluering 10. februar kl. 12.00 – 15.00

Vi inviterer til webinar om erfaringer fra fjorårets selvevalueringsprosjekter, generelle tilbakemeldinger og konkrete eksempler. Påmelding: https://forms.gle/Lrh7z875XwXw73SC9

 

Takk for alle innsendte rapporter!

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                   generalsekretær

               

Vedlegg: Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2020-21

Kalender