FHF-rundskriv 12/2022: Kurs i styrearbeid 5. – 6. september for styremedlemmer, styreledere og rektorer i skolestyrer

FHF-rundskriv 12/2022: Kurs i styrearbeid 5. – 6. september
for styremedlemmer, styreledere og rektorer i skolestyrer

Folkehøgskoleforbundet inviterer i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke til et to-dagers kurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i de frilynte folkehøgskolene. Det er flere som har meldt behov for et kurs i styrearbeid, tilsvarende de gjennomført tidligere, så vi har sørget for god plass.

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det samme som å sitte i styret for en vanlig helkommersiell bedrift. Styret skal forvalte et skole– og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter.

I kurset vil vi ta for oss skolestyrets og styremedlemmenes ansvar og plikter, hva som opprettholder folkehøgskolen i form av lover og forskrifter, inkludert tilskuddsmodell/økonomi, andre relevante lover, samt folkehøgskolens idé– og historie og de organisasjonene som arbeider i, med og for folkehøgskolen i det norske samfunnet.

Om man er erfaren eller ny som styremedlem ved en folkehøgskole, enten som eier-, tilsattes eller elevenes representant eller rektor, vil kurset gi deltakerne et bedre fundament og bidra til å gjøre dem tryggere på å utøve den viktige og ansvarsfulle rollen i skolens øverste organ.

Priser

Det er ingen kursavgift. Dagpakker og evt. overnatting gjøres opp direkte med hotellet.

Dagpakke: kr. 695,- pr. dag (møtelokale, lunsj og bevertning)

Overnatting: kr. 1.785,-

Sted: Park Inn by Radisson Oslo, Øvre Slottsgate 2 C

Det blir felles middag for de som ønsker det på mandag kveld.

Se program neste side. Påmelding via denne lenken.

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                    generalsekretær

Kurs i styrearbeid 5. – 6. september
for styremedlemmer, styreledere og rektorer i folkehøgskolestyrer

PROGRAM (foreløpig)

Mandag 5. september

Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Velkommen og presentasjon
Kl. 13.15 Presentasjon av Virke Ideell

Ved Erik Eide

Kl. 14.30 Styret og styremedlemmenes ansvar og plikter

Ved Virkeadvokatene

Kl. 17.00 Folkehøgskolens idé og historie

Ved Arild Mikkelsen

Kl. 19.30 Felles middag for de som ønsker det

Tirsdag 6. september

Kl. 09.00 Morgensamling
Kl. 09.15 Viktige rammer for drift av folkehøgskole

  • Lov om folkehøyskole med forskrifter
  • Tilskuddsmodell
  • Styret som arbeidsgiver

Ved Folkehøgskoleforbundet

Kl. 12.30 Å styre folkehøgskolen inn i fremtiden

Presentasjon av:

  • Folkehøgskoleforbundets arbeid
  • Folkehøgskolerådets rolle og arbeid
  • Informasjonskontoret for folkehøgskolen

 

Kl. 13.15 Presentasjon av Virkes nettverk

Ved Anne-Grete Skofterød

Kl. 13.30 Lunsj og takk for denne gang
Kalender