FHF rundskriv 16/2022: Selvevalueringsrapporter

FHF-rundskriv 16/2022: Tilbakemelding på selvevalueringsrapporten

I samarbeid med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) vil vi utarbeide en generell tilbakemelding til årets selvevalueringsrapporter. NKF har i flere år gitt ut en slik tilbakemelding til sine skoler, og vi har samarbeidet med dem om denne de to siste årene.

«Faglig kvalitet i folkehøgskolen» inngår i mandatet til det offentlig oppnevnte Folkehøgskoleutvalget å undersøke, de skal levere sin NOU-rapport 31. oktober i år. Selvevalueringsrapporten vil være et naturlig tema i denne. Vi ønsker å benytte anledningen til å få et innblikk i hvilke tema og verktøy dere benytter til kvalitetsutvikling på skolene, og vil gjerne lese så mange rapporter som mulig.

Vi ber om at dere sender årets selvevalueringsrapport med vedlegg til angelina@folkehogskole.no

Vi gir gjerne en kort tilbakemelding på rapporten til de av dere som ønsker det. Husk i så fall å spesifisere dette ved innsending.

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                    generalsekretær

Kalender