NF-rundskriv 5/11: Ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen

Etter at det ble brudd i forhandlingene om ny særavtale våren 2010, er vi nå glade for at en ny
sentral særavtale er på plass før kommende skoleår.
Avtalen innebærer blant annet at undervisningspersonale i hel stilling gis en godtgjøring på minst
kr 20 000 per år for særskilt arbeidstid i perioden 01.01.2011

 

 
– 31.12.2012.

Dette betyr at skolene

må etterbetale tillegget fra og med januar 2011.

Det skal også nedsettes et partssammensatt utvalg som høsten 2012 skal gjennomgå og eventuelt

komme med forslag til endringer i særavtalen. Dette utvalgsarbeidet skal legges til grunn for

forhandlinger om ny særavtale for neste periode.

Hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

Lars Sigve Meling /s/ Knut Simble

leder daglig leder

Kalender