NF-rundskriv 8/11: Invitasjon til kursdag om selvevaluering

Invitasjon til kursdag om selvevaluering
Torsdag 24 november 2011, kl. 9.30 – 16.00
Oslo Rica Hotell (v Oslo S)
Deltakeravgift: kr. 750.
Påmeldingsfrist: 20 oktober. Påmelding på NKFs nettside (se under)
Kurset er et samarbeidskurs mellom NKF og NF og både IF og IKF skoler inviteres til å delta

Selvevaluering og den viktige prosessen.
Som fritt skoleslag får folkehøgskolen selv vurdere sin egen virksomhet. Oppgaven er lovpålagt, og hensikten er at den skal fungere som en ramme rundt et helhetlig pedagogisk utviklingsarbeid. Siden 2003 har skolene rukket å utvikle rutiner for arbeidet med selvevalueringen. Vi ønsker å rette et nytt blikk på selve prosessen: Hva har forskerne funnet ut? Hvordan foregår selvevalueringen på skolene? Hva kan vi lære av hverandre? Et dagsseminar skal ta for seg disse temaene, både om prosessen og rapporten.

Spørreundersøkelse
Høgskolelektor Bjørg Herberg Gloppen gjennomførte i vår en spørreundersøkelse omkring dette  arbeidet på skolene. Hun legger fram en foreløpig oversikt over en del funn. Undersøkelsen omfattet alle skolene, og 56 skoler svarte. Det blir god anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer.

Erfaringsdeling
Erfaringsdelingen er i to bolker. Først forteller to skoler hvordan prosessen fungerer hos dem. De fokuserer på danning som tema for kvalitetsutviklingen. Etterpå blir det ”Fagfellevurdering”. Vi deler oss i treer- grupper. Deltakerne har på forhånd lest siste års rapport fra de to andre skolene i gruppa og kommenterer hverandres rapporter.

Program på NKFs nettside: www.folkehogskole.no/nkf.  Her finner du også påmeldingsskjema.

Velkommen

Knut Simble                          Lars Sigve Meling
Daglig leder, NF                    fungerende ped. utviklingsleder i NF 

Kalender