AKTUELLE DATOER 2011 – NF-rundskriv 1/11

17.-20.01.11:              Rektormøte, Larvik
25.-27.01.11:              Inspektørmøte, Kiel-båten
21.-22.02.11:              Styremøte i NF, Øvre Vollgate 13
10.-11.04.11:              Styremøte NF, Ringebu fhs.
11.-14.04.11:              Landsmøte NF, Ringebu fhs..
23.-24.05.11:              Informasjonskonferansen, Oslo
25.05.11:                    Styremøte NF, Øvre Vollgate 13
26.-27.05.11:              Felles styreseminar IF/NF, Oslo
06.6.- 9.6.11:              Praktisk samling (IKV), Lofoten fhs.
25.-26.09.11:              Styremøte NF, Sanner Hotell, Gran
26.09.11:                    Kurs for nye tillitsvalgte, Sanner Hotell, Gran
27.-29.09.11:              Tillitsvalgtkonferanse, Sanner hotell, Gran
03.-04.10.11:              Møte distrikt 6, Skiringssal fhs
10.-11.10.11:              Møte distrikt 4, Hardanger fhs.
17.-20.10.11:              Møte i distrikt 1, (Nordnorsk møte), Trondarnes fhs.
17.-19.10.11:              Møte i distrikt 2, (”Trøndermøtet”), Namdals fhs.
07.-08.11.11:              Møte i distrikt 7, Skjeberg fhs
14.11.11:                    Årsmøte IF, Oslo
14.-16.11.11:              Rektorforum, Drammen
05.-06.12.11:              Styremøte i NF, Oslo
06.-07.12.11:              Felles styremøte i NF/IF, Oslo
02.-03.01.12               Møte i distrikt 4, Solborg fhs.

Hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

Lars Sigve Meling /s/                                                                       Knut Simble

leder                                                                                                  daglig leder

Kalender