NF-rundskriv 3 – 2006 Aktuelle datoer 2006 – 2007

Ver snill å kopiere til:  -           lokallagsleiar i NF og alle andre NF-tillitsvalte                     -           rektor                                                                                                -           leiar i lærarråd eller tilsvarande organ

AKTUELLE DATOAR 2006/2007

 

06.- 08.10.06:             Møte i distrikt 3, Sogndal fhs.

09.- 11.10.06:             Møte i distrikt 6, Seljord fhs.

10.- 13.10.06:             Møte i distrikt 1, (”Nordnorsk møte”),  Pasvik fhs.

16.- 18.10.06:             Møte i distrikt 2, (”Trøndermøtet”), Fosen fhs.

06.- 07.11.06:             Styremøte i NF, Oslo

22.- 24.11.06:             Informasjonsseminar og årsmøte i IF, Tromsø

04.- 05.12.06              Styremøte i NF, og fellesmøte med IF, Oslo

02.- 03.01.07:             Møte i distrikt 5 (”Rogalandsmøtet”), Jæren fhs.

02.- 03.01.07:             Møte i distrikt 7, Toten fhs.

15.- 18.01.07:             Rektorsamling, Molde.

06.02.07:                    Styremøte i NF, Oslo

Veke 4 2007:              Inspektørsamling, kommer senere

Primo juni:                  IKV-kurs, stad ikkje avgjort.

26.03.07:                    Styremøte i NF, Sund fhs.

April 07:                     Styremøte i forbindelse med vårkonferansen, Kungelv

27.- 30.03.07:             Landsmøte, Sund fhs.

21.- 22.05.07:             Møte i distrikt 4, Fana fhs.

Mai – juni 07:              Styremøte i NF, Oslo

   

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

Lars Sigve Meling /s/                                          Knut Simble /s/

leiar                                                                    daglig leiar

Kalender