NF rundskriv 2-06: Tinging av ny songbok

Vi oppmodar som tidlegare alle skolane til å tinge bøker til elevane slik at dei får utdelt boka ved opningssamlinga til hausten, og å kalkulere prisen for boka inn i skolepengane.

Og skulle de vera opprådde for idéar til gåver, er boka populær å få.

 

Faks inn setelen for tinging. Skal de vera sikre på å få bøkene til skolestart, bør vi ha bestillinga seinast 4. juli.

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

Lars Sigve Meling          Knut Simble

leiar                              dagleg leiar

Kalender