FHF-rundskriv 20/2019: Invitasjon til kurs for vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen

Vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen har ikke mange arenaer å møtes på seg imellom for å utvikle sin egen praksis videre. Det gjør vi nå noe med.

FHF-rundskriv 20/2019

Invitasjon til kurs for vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen

Vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen har ikke mange arenaer å møtes på seg imellom for å utvikle sin egen praksis videre. Det gjør vi nå noe med. Du inviteres herved til kurs for vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen. Kurset holdes i møtelokalene til Folkehøgskolene i Øvre Vollgate 13, torsdag 17. og fredag 18. oktober. Overnatting blir på Hotell Bondeheimen.

 

Fredag, etter lunsj, blir det mulighet for å besøke BYGG REIS DEG på Norges Varemesse.

Påmelding innen 17. september.

 

Program  (med forbehold om endringer)

Torsdag 17.10

12:00                  Lunsj

13:00                  Velkommen v/ Live Hokstad
Kort om folkehøgskolens idé og organisering v/Live Hokstad

13:30                  Innledende foredrag:

                            Bærekraftige energikilder 

                            (Foredragsholder kommer)

14:30                  Kaffe

15:00                  Økonomi for driftspersonell v/Johan Smith

16:00                  Arbeidsavtale- plan og virkelighet v/Angelina Christiansen

17:00                  Del og stjel

19:00                  Felles middag

 

Fredag 18.10

08:50                  Oppmøte resepsjonen Hotell Bondeheimen

09:00                  Omvisning «backstage» på Det Norske Teateret

10:15                  Hurra for vaktmesteren- samspill drift og elev v/ Benedicte Hambro

12:00                  Lunsj

12:45                  Avreise Bygg Reis Deg på Norges Varemesse

 

 

Kursavgift med middag og overnatting i enkeltrom kr. 3.450,-.
Kursavgift inkludert lunsj, uten middag og overnatting kr. 1.225,-.

 

Påmelding:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YuK0aOsTL06uEU3wDtlp3nyDVyX98pBOm_0-LWLcUgtUQ0pTMkhaRDYyWElNRE5HN0g5ODFGTFJDRy4u

 

 

Deltakerne må selv besørge transport.

For å kunne gjennomføre kurset må vi ha minst 12 deltakere.

 

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                              Angelina Christiansen
leder                                                                             generalsekretær

Kalender