FHF-rundskriv 13/2019: Bestilling av sangbok

Publisert/Oppdatert

Det er på tide å bestille sangbok for neste skoleår! Vi trenger å vite hvor mange sangbøker DIN skole trenger, og når dere ønsker dem levert (i hvilken uke).

FHF-rundskriv 12/2019: Landsmøtet uttaler

Publisert

Landsmøtet hadde bærekraft som hovedtema, og dette kom til uttrykk blant annet gjennom et vedtak om folkehøgskolenes utstrakte reisevirksomhet og klimaavtrykk.

FHF-rundskriv 11/2019: Invitasjon til FOLKEHØGSKOLEUKA 2019 – Kurs og møtested for nye og erfarne

Publisert/Oppdatert

For tredje gang inviterer vi til FOLKEHØGSKOLEUKA. Med FOLKEHØGSKOLEUKA kombinerer vi våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med aktuelle kurs for de som har vært i folkehøgskolen en stund. Ved å legge en rekke kurs samtidig i andre uke av august, kan flere møtes, for gjennom foredrag, samtaler, felles måltider, morgensamlinger, og sosialt samvær, få inspirasjon og faglig påfyll rett før oppstarten av nytt skoleår.

FHF-rundskriv 10/2019: Delegater til landsmøtet

Publisert

    FHF-rundskriv 10/2019 Delegater til landsmøtet Med utgangspunkt i lokallagenes innmeldte liste over ønskede delegater i prioritert rekkefølge, og i samsvar med ny delegatordning, har sekretariatet tildelt 60 delegatplasser som nå er påmeldt, se vedlagte liste. Se FHF-rundskriv 2/2019 Innkalling til landsmøte, og vedtektenes § 8.2…

FHF-rundskriv 9/2019: Folkehøgskolens lederutdanning – påmeldingsfrist 15. april

Publisert

Dette studiet er skreddersydd for deg som ønsker en lederutdanning med utgangspunkt i folkehøgskolens hverdag og virke, enten du er rektor, mellomleder/inspektør, eller vurderer å bli det.  Denne utdanningen veksler mellom samlinger med teori, refleksjon og erfaringsdeling, og aktivt arbeid i egen folkehøgskole med kvalitetsutvikling i periodene mellom samlingene.

FHF-rundskriv 8/2019: Hjelp til fornyelse av sangboka

Publisert/Oppdatert

    FHF-rundskriv 8/2019 Hjelp til fornyelse av sangboka   Sangen er en viktig kulturbærer og felleskapsbygger i det norske samfunnet generelt og i folkehøgskolen spesielt. Folkehøgskoleforbundets mål er å bidra til å fremme sangen. Vår egen Norsk Sangbok, nå «den hvite», gis ut av Cappelen Damm i samarbeid…

FHF-rundskriv 7/2019: Invitasjon til landsmøte 27. – 29. mai 2019

Publisert/Oppdatert

Vi inviterer herved til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Skogn folkehøgskole 27. – 29. mai.

FHF rundskriv 6/2019: Invitasjon til «Dybdekurs i livsmot og mestring» for ansatte i folkehøgskolen med særlig ansvar for elever med utfordringer knyttet til psykisk helse

Publisert

Folkehøgskoleforbundet tilbyr i samarbeid med NKF og Modum bad noen ledige plasser i deres «Dybdekurs i livsmot og mestring».

FHF-rundskriv 5/2019: Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Det vil i år deles ut inntil NOK 30.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning.

FHF-rundskriv 4/2019: Utlysning av stipend for kompetanseutvikling

Publisert

Det deles ut inntil NOK 30.000 fra fondet til kompetanseutvikling.