FHF rundskriv 6/2019: Invitasjon til «Dybdekurs i livsmot og mestring» for ansatte i folkehøgskolen med særlig ansvar for elever med utfordringer knyttet til psykisk helse

Folkehøgskoleforbundet tilbyr i samarbeid med NKF og Modum bad noen ledige plasser i deres «Dybdekurs i livsmot og mestring».

 

FHF-rundskriv 6/2019

Invitasjon til «Dybdekurs i livsmot og mestring» for ansatte i folkehøgskolen med særlig ansvar for elever med utfordringer knyttet til psykisk helse

 

Folkehøgskoleforbundet tilbyr i samarbeid med NKF og Modum bad noen ledige plasser i deres «Dybdekurs i livsmot og mestring»:

https://nkf.folkehogskole.no/nkf/aktivitet/dybdekurs-i-livsmot-og-mestring/

Dette er et kurs for ansatte i folkehøgskolen med særlig ansvar for elever med utfordringer knyttet til sin psykiske helse.

Formålet med kurset er å gi kompetanse og trygghet til medarbeidere i folkehøgskolen slik at de kan være med å lede skolens arbeid med psykisk helse.  Kurset vil fokusere både på håndtering av konkrete situasjoner, kollegaveiledning og utviklingsarbeid. Vi ønsker at kurset skal bidra til å motvirke den dominerende plassen psykisk sykdom kan få og bidra til livsmot og mestring for elever og ansatte.

Kurset består av 10 kursdager og starter i juni 2019 og avsluttes i juni 2020.  Kurset vil være rettet mot internatledere, sosiallærere og andre ansatte med særlig ansvar for å følge opp elever som sliter, det vi i folkehøgskolen har valgt å kalle 2.-linja.

Gjennom undervisning, refleksjon og gruppearbeid skal vi utforske:

 

 • Generell innføring i menneskelig utvikling og tro
 • Hjelperrollen
 • Diagnoser, symptomer og håndtering
 • Hjelpeapparatet
 • Utfordringer og muligheter som kjennetegner vårt skoleslag
 • Veilederrollen/kollegaveiledning
 • Forebyggende arbeid
 • Helsefremmende arbeid – livsmestring

 

Kurset har tre samlinger på Kildehuset på Modum Bad ved Vikersund i Buskerud:

 

 • til 21. juni 2019
 • og 14 januar 2020
 • til 19. juni 2020

 

Tidspunkt:

Første samling 18.-21. juni:

Samlingen starter kl. 12.00 den 18. juni og avsluttes kl. 14.00 den 21. juni

Oppstart og avslutnings tidspunkter for senere samlinger blir oppgitt på første samling.

 

Kursavgift:

22.000 for 10 kursdager med enkeltrom

20.000 for 10 kursdager med dobbeltrom

 

Påmeldingslenke:

https://docs.google.com/forms/d/14-f76EirPYrMUYcQv_Li8iHtThvbYuCqSJcrW2TEgIU/viewform?edit_requested=true

 

For mer informasjon:

Ta direkte kontakt med Marie Wiland på marie@ikf.no eller 95279572.

 

Mvh

Marie Wiland og Sindre Vinje

Kalender