FHF-rundskriv 7/2019: Invitasjon til landsmøte 27. – 29. mai 2019

Vi inviterer herved til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Skogn folkehøgskole 27. – 29. mai.

 

 

FHF-rundskriv 7/2019

Invitasjon til landsmøte 27. – 29. mai 2019

Vi inviterer herved til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Skogn folkehøgskole 27. – 29. mai.
Vedlagt finner dere invitasjonsfolder for landsmøtet, i samarbeid med Skogn fhs har vi satt sammen et interessant og folkehøgskoleaktuelt program for delegater, øvrige medlemmer og gjester.

Medlemmer som ønsker å delta på landsmøtet, og som ikke er valgte delegater, er hjertelig velkomne til å delta på landsmøtet, men deres utgifter dekkes ikke av FHF sentralt. Reise- og oppholdskostnader dekkes f.eks. ved bruk av midler fra lokallagskassa eller fra skolen. Medlemmer som ikke er valgte delegater har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett under landsmøteforhandlingene. Påmelding sendes til angelina@folkehogskole.no, og fristen er 1. mai.

Vi minner om at lokallagenes frist for å melde inn ønskede delegater, i prioriterte rekkefølge, er 1. mars. Se FHF-rundskriv 2/2019: Innkalling til landsmøte for ytterligere informasjon om delegatordningen.

Frist for fremlegg om endring av vedtektene var 27. januar, det kom ingen endringsforslag. Eventuelt andre saker som lokallaget ønsker skal tas opp på landsmøtet må meldes senest 27. mars.

 

Program og sakspapirer for landsmøtet vil bli sendt ut i slutten av april måned.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                                                  Angelina Christiansen
leder                                                                                  generalsekretær

 

 

Vedlegg: 2019 05 Landsmøte Invitasjonsbrosjyre

Kalender