FHF-rundskriv 11/2019: Invitasjon til FOLKEHØGSKOLEUKA 2019 – Kurs og møtested for nye og erfarne

For tredje gang inviterer vi til FOLKEHØGSKOLEUKA. Med FOLKEHØGSKOLEUKA kombinerer vi våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med aktuelle kurs for de som har vært i folkehøgskolen en stund. Ved å legge en rekke kurs samtidig i andre uke av august, kan flere møtes, for gjennom foredrag, samtaler, felles måltider, morgensamlinger, og sosialt samvær, få inspirasjon og faglig påfyll rett før oppstarten av nytt skoleår.

 

 

FHF-rundskriv 11/2019

Invitasjon til FOLKEHØGSKOLEUKA 2019 – Kurs og møtested for nye og erfarne

For tredje gang inviterer vi til FOLKEHØGSKOLEUKA. Med FOLKEHØGSKOLEUKA kombinerer vi våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med aktuelle kurs for de som har vært i folkehøgskolen en stund. Ved å legge en rekke kurs samtidig i andre uke av august, kan flere møtes, for gjennom foredrag, samtaler, felles måltider, morgensamlinger, og sosialt samvær, få inspirasjon og faglig påfyll rett før oppstarten av nytt skoleår.

Alle kurs varer i to dager, bortsett fra kurs for nye lærere som vare i fire dager. Dermed har du muligheten for å delta på opp til to kurs denne uka, dersom det skulle passe.

FOLKEHØGSKOLEUKA 2019 arrangeres sammen med Ringerike folkehøgskole.

Informasjon om det enkelte kurs finner du på kursets egen side i denne folderen:

 • Kurs for nye lærere (5.-8. aug.)
 • Kurs for nye praktisk personale (5.-6. aug.)
 • Kurs for nye rektorer/skoleledere (5.-6. aug.)
 • Folkehøgskolen 2030 (5.-6. aug.)
 • Internatet som pedagogisk metode (5.-6. aug.)
 • Kjøkkenet og det grønne skiftet –i praksis (5.-6. aug.)
 • Syng, spis og snakk –Hvordan styrke sangen i folkehøgskolen? (5.-6. aug.)
 • Praktisk personale –en ressurs ut over eget fagfelt (7.-8. aug.)
 • Idé-og praksisverksted for skoleledere (7.-8. aug.)
 • Demokrativerksted (7.-8. aug.)
 • Arbeid med psykisk helse i skolehverdagen (7.-8. aug.)

Pris                                      Se under det aktuelle kurset. Prisene inkluderer kursavgift og opphold

Påmelding                         Bindende påmelding skjer her: https://forms.gle/y8JSNGaAiHBaqEht9

senest 10. juni                 Ved problemer, kontakt Sindre Vinje (sindre@folkehogskole.no–tlf. 90609979)

Ved påmelding trenger vi følgende informasjon:

Navn, adresse, e-postadresse, mobilnr. og skole, samt hvilket kurs du ønsker å delta på. Angi evt. matbegrensninger eller annet det må tas hensyn til.

NB! Påmelding er bindende.

Kurssted

Ringerike folkehøgskole www.ringerike.fhs.no

Askveien26, 3510 Hønefoss, Buskerud

(+47) 32 17 99 00 –rf@ringerike.fhs.no

Velkommen til nyttige og inspirerende dager på Ringerike folkehøgskole!

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                  Angelina Christiansen                 Sindre Vinje                          Morten Eikenes
leder                                                  generalsekretær                           seniorrådgiver                      rektor
Folkehøgskoleforbundet                Folkehøgskoleforbundet            Folkehøgskoleforbundet     Ringerike folkehøgskole

Vedlegg: FOLKEHØGSKOLEUKA 2019 – Invitasjon og program

Kalender