FHF-rundskriv 10/2019: Delegater til landsmøtet

 

 

FHF-rundskriv 10/2019

Delegater til landsmøtet

Med utgangspunkt i lokallagenes innmeldte liste over ønskede delegater i prioritert rekkefølge, og i samsvar med ny delegatordning, har sekretariatet tildelt 60 delegatplasser som nå er påmeldt, se vedlagte liste.

Se FHF-rundskriv 2/2019 Innkalling til landsmøte, og vedtektenes § 8.2 for en redegjørelse av delegatordningen.

Delegatene har krav på:

  • full dekning av reise- og oppholdsutgifter etter rimeligste alternativ langs bakken.
  • fri med lønn for å delta på landsmøtet jfr. Hovedavtalene i KS § 3-5 og Virke § 3.2 (i tillegget til HA i Overenskomsten for utdanning.) Folkehøgskolerådet dekker eventuelle utgifter til vikarer for de valgte delegater etter innsendte krav fra skolene.

Alle får enkeltrom så langt det rekker, si ifra dersom noen ønsker å dele. Alle delegatene vil få e-post med melding om tildelingen, som de må svare med bekreftelse på at de skal delta på landsmøtet.

De som ikke har fått delegatplass er likevel hjertelig velkommen til å delta på landsmøtet. Disse har ikke stemmerett, og utgifter dekkes ikke av FHF sentralt. Se FHF-rundskriv 7/2019 Invitasjon til landsmøtet for påmelding, eller ta kontakt med angelina@folkehogskole.no.

Vi minner ellers om at fristen for lokallagene til å melde saker de ønsker skal tas opp på landsmøtet må være sekretariatet i hende senest 27. mars.

Program og sakspapirer for landsmøtet vil bli sendt ut i løpet av april måned.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                                                  Angelina Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

 

Vedlegg: Delegater til landsmøtet 2019

Kalender