FHF-Rundskriv 17/2019: Etiske utfordringer i Folkehøgskolen

Vi håper heftet Etiske utfordringer i folkehøgskolen vil være nyttig som utgangspunkt for samtaler i deres forskjellige pedagogiske sammenhenger. Det er ment som et konkret bidrag til en pågående bevisstgjøring av etiske dilemma folkehøgskoleansatte fort kan komme opp i på skolene.

FHF-rundskriv 17/2019

Etiske utfordringer i folkehøgskolen

Vi sender dere noen eksemplarer av heftet Etiske utfordringer i folkehøgskolen, og håper at dere vil finne det nyttig som utgangspunkt for samtaler i deres forskjellige pedagogiske sammenhenger. Det er ment som et konkret bidrag til en pågående bevisstgjøring av etiske dilemma folkehøgskoleansatte fort kan komme opp i på skolene.

Heftet er i utgangspunktet tiltenkt nyansatte, som et springbrett til samtaler, og som et bakteppe for jobben i folkehøgskolen, og er på ingen måte en teoretisk oversikt over etikk som fagfelt. I tillegg kommer skolens verdigrunnlag og etiske fundament, og Folkehøgskoleforbundets idéprogram, som viktige elementer for den nyansatte å ta med seg som del av sitt etiske fundament.

Heftet er en materialisering av et kort foredrag på kurs for nye ansatte holdt av Joakim Hammerlin, vi takker ham for at han så raust har delt av sin kunnskap.

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                    Angelina K. Christiansen
leder                                                                                   generalsekretær

Kalender