FHF-Rundskriv 19/2019 Myndig medborgerskap

Boken «Myndig medborgerskap – Dialog og danning i folkehøyskolen» av Sigurd Ohrem og medforfatter Michael Noah Weiss ble presentert på landsmøtet i mai. Bokens utgangspunkt er i det seksårige prosjektet Filosofisk praksis i folkehøyskolen, hvor et trettitalls lærere fra over 20 frilynte og kristne folkehøgskoler arbeidet med dialogiske refleksjonsmetoder. Målgruppen er alle som jobber i folkehøgskolen.

FHF-rundskriv 19/2019

Myndig medborgerskap

Boken «Myndig medborgerskap Dialog og danning i folkehøyskolen» av Sigurd Ohrem og medforfatter Michael Noah Weiss ble presentert på landsmøtet i mai. Bokens utgangspunkt er i det seksårige prosjektet Filosofisk praksis i folkehøyskolen, hvor et trettitalls lærere fra over 20 frilynte og kristne folkehøgskoler arbeidet med dialogiske refleksjonsmetoder. Målgruppen er alle som jobber i folkehøgskolen. Fra boken:

«Denne boken handler først og fremst om pedagogisk-filosofisk praksis (PFP) som dannings- og veiledningsmetode i norsk folkehøyskole, både i form av et avsluttet prosjekt, og som en høyst aktuelle og levende virksomhet […] PFP er et viktig verktøy for utviklingen av dømmekraft, demokratisk deltakelse og myndig medborgerskap, tre hjørnesteiner i danningsprosessen.»

Bestill boken ved å sende en epost til: post@folkehogskole.no

Pris: kr. 175,- + porto

80 sider, heftet

 

Med beste hilsen

 

Live Hokstad                                                     Angelina K. Christiansen

leder                                                            generalsekretær

 


Kalender