NF-rundskriv 13-2012 INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2012 25. – 27. SEPTEMBER 2012, MED FORKURS 24. – 25. SEPTEMBER.

NF og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 25. – 27. september 2012. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 24. september.

Til lokallagsleder   

                                                                                                       

27.08.12

Vår ref: 46/12/A1.08

                                                                                                          NF-rundskriv 13/12

                                                                                     

INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2012  25. – 27. SEPTEMBER 2012, MED FORKURS 24. – 25. SEPTEMBER.

 

NF og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 25. – 27. september 2012. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 24. september. Se vedlagte kursprogram (se side 2). Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på NFs nettsted www.folkehogskole.no/nf.

Hvert lokallag kan sende en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

 

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (Virke) og § 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

 

Påmelding til NF senest 10. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på NF`s hjemmeside www.folkehogskole.no/nf /Tillitsvalgtkonferansen/meld deg på.

Det blir lagt opp til egne særmøter for de to lagene. Styret i NF legger opp dette møtet for NF-representantene.

NB:     Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til NF sammen med påmeldingen.

Send forslagene til knut@folkehogskole.no

 

Regler for reisetilskudd:
Reisekostnader blir dekt etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med NF sentralt). Reisetilskuddet blir beregnet ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle.

 

Kost og losji
NF dekker kost og losji under oppholdet. Kostnader utover dette vil ikke bli dekket. 

 

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

 

Med vennlig hilsen NF

 

Øyvind Brandt, leder  

Knut Simble, daglig leder

 

 

Program for tillitsvalgtkonferansen 2012

 

Forkurs 24. – 25.09.2011

 

Mandag 24.09:

14:45:              Buss fra Gardermoen

16:00:              Velkommen og presentasjon!

Kort om organisasjonsstrukturen i norsk folkehøgskole og om forholdet til KS/Virke og Utdanningsforbundet.

v/ Knut Simble, daglig leder i NF

16:45:              Min rolle som ny tillitsvalgt.

                        v/ Arvid Kopperdal, organisasjonskonsulent i NKF

17:30:              Kaffe

18:00:              Handboka (nettutgave)– en ressurs for de tillitsvalgte. Presentasjon og 2-3 aktuelle eksempler på bruk av boka. NB: Bruk av bærbar PC

v/ Knut Simble og Arvid Kopperdal

20:00:              Middag

 

 

Tirsdag 25.09:

08:00:              Frokost

08:45:              Morgensamling v/ NKF

09:00:              Håndboka forts. Gruppeoppgaver og plenum.

                        v/ Knut Simble og Arvid Kopperdal

10:15:              Aktuelle lover og avtaler v/ Knut Simble, daglig leder i NF

11:00:              Spørretime (til ca. 12:00)

                        Hovedkonferansen starter med lunsj kl. 12.30

……………

 

Hovedkurs 25. – 27.09.2012

 

11:15:              Buss fra Gardermoen

12:30:              Lunsj

13:30:              Hovedkurset starter. Velkommen og presentasjon.

13:45:              Den Norske Modellen – samarbeid mellom partene i arbeidslivet sentralt og lokalt

                        v/Stein Stugu, De Facto

14:30:              Pause

14:45:              Avtalen om inkluderende arbeidsliv og tillitsvalgtes oppgaver

                        v/Finn Berge Haaland, YS

15:45:              Gruppesamlinger: Å sette IA på dagsorden

16:45:              Kaffe

17:00:              Oppsummering, innspill fra gruppene          

19:00:              Middag

 

 

Onsdag 26.09:

08:00:              Frokost

08:45:              Morgensamling v/NKF

09:00:              Oppfølging av sykemeldte – arbeidsgivers og arbeidstakers plikter, herunder tilretteleggingsplikten

                                    Kan tillitsvalgte bidra?

                                   Spørsmål og samtale

                    v/ advokat (ikke klart)

11:00:              Kaffepause

11:15:              Gruppeopplegg: Hvilke hensyn, faktorer, lover og regler er aktuelle i fbm nye oppgaver, omplassering eller oppsigelser.

12:30:              Lunsj

13:30:              Gjennomgang av gruppeoppgaver

14:30:              Kaffepause

14:45:              Medlemsfordeler herunder forsikringer

                        v/Miriam Sommerseth, Utdanningsforbundet

16:00:              Særmøter for NF og NKF                  

19:00:              Middag

21:00:              Konsert.

 

 

Torsdag 27.09:

08:00:              Frokost

08:45:              Morgensamling v/NF

09:00:                       Tariffoppgjøret 2012

   v/Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet

og represntant fra, Virke  

10:00:              Lokale forhandlinger

                        v/Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet

                        og represntant fra Virke

13:00:              Lunsj / avslutning

13:30:              Buss til Gardermoen

 

Representanter fra ledelsen ved skolene er invitrert til denne dagen.

 

Kalender