NF-rundskriv 15-2012 Invitasjon til rektor om felles opplæring i lokale forhandlinger 2012

Under siste dag av tillitsvalgtkonferansen som NF og NKF arrangerer på Sanner Hotell 25.-27. september 2012 legges det opp til felles opplæring i lokale forhandlinger i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonen Virke og Utdanningsforbundet. Rektorer/arbeidsgiverrepresentanter fra folkehøgskolene inviteres til å delta på opplæringen.

Til rektor

 

04.09.12

Vår ref: J.nr. 49/12/A1.08

 

NF-rundskriv 15/12

 

Invitasjon til felles opplæring i lokale forhandlinger 2012

Under siste dag av tillitsvalgtkonferansen som NF og NKF arrangerer på Sanner Hotell 25.-27. september 2012 legges det opp til felles opplæring i lokale forhandlinger i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonen Virke og Utdanningsforbundet.

 

Rektorer/arbeidsgiverrepresentanter fra folkehøgskolene inviteres til å delta på opplæringen.

 

Det er mulig å ankomme Sanner Hotell kvelden før.

 

Programmet for torsdag 27. september

ser slik ut:

 

08:00: Frokost

08:45: Morgensamling v/NF

09:00: Tariffoppgjøret 2012

            v/seniorkonsulent Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet

            og forhandlingssjef Anders Årskog, Virke

10:00: Lokale forhandlinger

            v/seniorkonsulent Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet

            og forhandlingssjef Anders Årskog, Virke

13:00: Lunsj / avslutning

13:30: Buss til Gardermoen

 

Pris:

For de som ankommer om kvelden 26.09: kr. 1 325 (middag om kvelden, overnatting på enkeltrom, frokost og lunsj den 27.09).

For de som ankommer 27.09: kr. 425.

 

Betaling skjer direkte til hotellet under oppholdet.

 

Påmelding NF`s hjemmeside

Påmeldingsfrist: mandag 10. september

 

Vennlig hilsen

Øyvind Brandt       Knut Simble

Leder                    Daglig leder

 

Kalender