NF-rundskriv 11-2012: Ledig stilling som rådgiver pedagogisk utvikling

Publisert/Oppdatert

Styrene i NF og IF har sammen med styringsgruppen i PUF og fungerende pedagogisk utviklingsleder vurdert organiseringen av det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole.   Da nåværende pedagogiske utviklingsleder har sakt opp sin stilling fra 1. august d.å. lyser vi derfor etter hans etterfølger med de endringer som styrene har vedtatt i organiseringen og i stillingen.

NF-rundskriv 10-2012: Forhåndsmelding om kommende kurs for potensielle ledere i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Tirsdag 30. oktober til torsdag 1. november d.å. inviterer vi til kurs for de i folkehøgskolen som kanskje går med en leder i magen, hva enten det er inspektør/assisterende rektorstillinger, rektor stillinger eller andre posisjoner, som tillitsvalgt for eksempel. Kurset legges til Sanner Hotell på Hadeland.

NF-rundskriv 9-2012: Orientering om kommende saker i NF og tips til årsmøte i distriktslag og til pedagogiske drøftingsdager:

Publisert/Oppdatert

Kommende saker til lokallag og distriktslag i NF Det går raskt mot avslutning av skoleåret og etterarbeidsdager/-uke. Her følger en orientering om saker NF-styret og sekretariatet arbeider med og dermed varsel om som saker lokallaget og distriktslag, evt. lærer eller personalråd, kan være forberedt på kommer og dermed sette på saksliste til kommende møter:

NF-rundskriv 8-2012: Påminnelse om junimøtet 2012

Publisert/Oppdatert

Invitasjon til junimøtet 2012: Spennende junimøte i vakre Seljord! Det går fort mot skoleavslutning og etterarbeidsuke – og fristen 15. mai for å melde seg på junimøtet 2012. Vi viser til tidligere utsendt invitasjon når vi her tillater oss å minne om at Seljord Folkehøgskule og Norsk Folkehøgskolelag inviterer til et innholdsrikt og spennende junimøte for lærere og andre tilsatte eller tidligere tilsatte i folkehøgskolen. Programmet tar for seg både nåtidige, fremtidige og historiske perspektiver for folkehøgskolen. I tillegg blir det mange spennende kulturinnslag og hyggelig sosialt samvær. I vakre Seljord må det bare bli en perfekt start på sommeren.

NF-rundskriv 7-2012: Fornying av NF

Publisert/Oppdatert

Lokallagene og distriktslagene utfordres til å gi tilbakemelding på om styret i NF har identifisert de utfordringene NF står overfor i fremtiden.  

NF-rundskriv 6-2012: Ny særavtale for undervisningspersonalet

Publisert/Oppdatert

Det er nå forhandlet og oppnådd enighet om ny særavtale for undervisningspersonalet i de kommunale og fylkeskommunale folkehøgskolene. Avtalen gjelder fra 1.1.2012 til 31.12.2013.   Følgende presiseringer og endringer er tatt inn i avtalen.      

NF-rundskriv 5-2012: Start sommeren med junimøtet i Seljord!

Publisert/Oppdatert

Alle vi som har vårt daglige arbeid i folkehøgskolen vet at skoleslaget er unikt – på flere måter. Det betyr også at det kun er oss, sammen, som kan utvikle den videre. Derfor er vi så avhengige av å møtes - for å ha det kjekt i lag med kolleger fra andre folkehøgskoler, for refleksjon, for påfyll og inspirasjon.

NF-rundskriv 4-2012: Netto undervisningsplikt i folkehøgskolen er 637 ganger 45 minutter

Publisert/Oppdatert

Vedlagte notat på side 2-3 i dette rundskrivet har sin bakgrunn i at det på noen skoler har oppstått uklarhet om omfanget av undervisningsdelen av lærernes årsverk.

NF-rundskriv 3-2012: Aktuelle datoer

Publisert/Oppdatert

20.-23.03.12:              Dialogkonferanse om eksistensielle og relg. spørsmål i fhs., Follo fhs 26.-27.03.12:              3D veiledning: Erfaring og fornyelse, Hurdalsenteret 26.-28.03.12:              Kurs for tekstil-/kunstlærere, Natadal

NF rundskriv 2-2012: Ideer til demokratiprosjekt

Publisert/Oppdatert

Vi ber skolene/lokallagene bidra med ideer til demokratiprosjekt i 2014, da grunnloven er 200 år og folkehøgskolen 150.