NF-rundskriv 6-2012: Ny særavtale for undervisningspersonalet

Det er nå forhandlet og oppnådd enighet om ny særavtale for undervisningspersonalet i de kommunale og fylkeskommunale folkehøgskolene. Avtalen gjelder fra 1.1.2012 til 31.12.2013.
 
Følgende presiseringer og endringer er tatt inn i avtalen.
 
 
 

I den sentrale avtalen er det i punkt 2 – Inndeling av årsverket tatt inn en presisering av undervisningstiden, 478/637.

I punkt 6 er godtgjøring for særskilt arbeid økt fra kr. 19000.- til kr. 20500.-. I tillegg er minst føyd til i teksten.

Godtgjøringen for særskilt arbeidstid gjelder fra 1.1.12 og differansen mellom kr. 19000.- og 20500.- skal derfor etterbetales.

 

Avtalen ligger vedlagt dette rundskrivet.

 

Hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

Øyvind Brandt          

leder 

 

Knut Simble        ‘

daglig leder

Kalender