NF-rundskriv 5-2012: Start sommeren med junimøtet i Seljord!

Alle vi som har vårt daglige arbeid i folkehøgskolen vet at skoleslaget er unikt – på flere måter. Det betyr også at det kun er oss, sammen, som kan utvikle den videre. Derfor er vi så avhengige av å møtes - for å ha det kjekt i lag med kolleger fra andre folkehøgskoler, for refleksjon, for påfyll og inspirasjon.

Midt på 2000-tallet gikk Norsk Folkehøgskolelag over til toårige landsmøteperioder. Da ønsket vi samtidig å sikre en nasjonal møteplass også de årene det ikke er landsmøte – som i år. Ikke bare det. På junimøtet, som vi kaller dette, er det ingen landsmøtesaker og derfor plass til alle de kjekke tingene. Vi håper derfor at vi blir mange som samles i vakre omgivelser på en vakker tid av året – i år på Seljord Folkehøgskule, midt i spennende Telemark. Seljord har et flott skoleanlegg og vil blant mye annet markere sitt 40 års jubileum på festaftenen onsdagen.

 

At junimøtet gjennomføres parallelt med samling for praktisk personale gir oss mange muligheter og fordeler. Vi får blant annet samlet tilgang til større ressurser og valgmuligheter. Vi har utarbeidet programmet med en helhetstenkning under samlebegrepet – «Den unike skolen».

 

Seljord Folkehøgskule og Norsk Folkehøgskolelag inviterer deg herved til et innholdsrikt program. Et program som tar for seg både nåtidige, fremtidige og historiske perspektiver for folkehøgskolen. I tillegg blir det mange spennende kulturinnslag. Det må bare bli en perfekt start på sommeren.

 

Vi regner med godt frammøte. Av praktiske grunner må vi gå etter prinsippet først til mølla.

 

Økonomi

NF sponser programmet på Seljord. Oppholdsutgiftene er satt til kr 3000,- for hele samlingen. NF har satt av kr 65 000,- til reisetilskudd som gis etter utjevningsprinsippet og rimeligste reisemåte, slik at de med dyrest reisevei får største tilskudd. Resten av reisekostnadene og oppholdsutgiftene håper vi som tidligere kan deles mellom lokallaget og etterutdanningsbudsjettet til skolen.

 

Påmelding så snart som råd og senest 15. mai til kontor@seljord.fhs.no

 

Nå er det din tur til å bli kjelt for. Du har fortjent det.

Vi gleder oss til at vi ses i Seljord 4. til 7. juni.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                               Knut Simble
leder                                                             daglig leder

Kalender