NF-rundskriv 10-2012: Forhåndsmelding om kommende kurs for potensielle ledere i folkehøgskolen

Tirsdag 30. oktober til torsdag 1. november d.å. inviterer vi til kurs for de i folkehøgskolen som kanskje går med en leder i magen, hva enten det er inspektør/assisterende rektorstillinger, rektor stillinger eller andre posisjoner, som tillitsvalgt for eksempel. Kurset legges til Sanner Hotell på Hadeland.

Hvorfor kurs for mulig kommende ledere i folkehøgskolen?

Folkehøgskolen er et spesielt skoleslag som står i et generasjonsskifte og derfor også i fremtiden vil trenge ledere som kjenner skolehverdagen og brenner for ideene og verdiene i skoleslaget. Vi ser også at det fortsatt er markert færre kvinner enn menn som søker seg til og får rektorstillingene i folkehøgskolen. Ofte er begrunnelsen fra mulige kvinnelige kandidater til for eksempel rektorstillinger, men som likevel ikke søker, at de er usikre på om de har kompetanse og kanskje motivasjon nok. Dette kan selvsagt også gjelde mulige mannlige søkere.

Disse utforfordringene ønsker vi å møte ved å tilby kurs for potensielle ledere i folkehøgskolen.

Vi ser at rekrutteringen til dette kurset kan være en utfordring, både i forhold til å nå de potensielle lederne i staben i dag, og at skolen ved rektor støtter opp om medarbeiders ønske om å delta på kurset. Vi håper med andre ord at du som rektor forstår behovet, og vil bidra til å gjøre kurset kjent, kanskje også kan peke på et talent, og vil være positiv til det praktiske rundt evt. deltakere fra din skole.

Kurset vil være åpent for både kvinner og menn, men vi oppfordrer spesielt kvinner til å melde seg på kurset.

 

Programmet er under utarbeidelse

Kurset vil gå over tre dager, fra tirsdag 30. oktober til torsdag 1. november i år på Sanner Hotell på Hadeland (med direkte forbindelse fra og til Gardermoen og Oslo).

Programmet er under utarbeidelse, men noen stikkord for hva det jobbes med er:

 

 • Leder i folkehøgskolen – har du tenkt tanken?  Behovet for ledere, og som kjenner skolehverdagen, som brenner for ideene og verdiene i dette skoleslaget.
 • Å gi et første innblikk i hva ledelse og ledelse i folkehøgskolen handler om, et sted for spørsmål, samtale om og motivasjon for ledelse i folkehøgskolen – uten forpliktelser av noe slag.
 • Som deltaker vil du møte og la deg inspirere av noen som har tatt steget ut i ukjent farvann, kjent på det utrygge, og samtidig gleden ved å mestre og lære gjennom egne og andre sine erfaringer, – du får lufte tanker og ideer med andre som er nysgjerrige på lederrollen, du får møte og samtale med ledere som står midt oppi hverdagen, med fokus på gleder, utfordringer, frustrasjoner og overraskelser.
 • Aktuelle tema på samlinga kan være 
  • – visjoner for morgendagens folkehøgskole  
  • – idé- og verdibasert ledelse, hva og hvorfor?
  • – leder og arbeidsgiver, styring gjennom klokskap, kunnskap og kjennskap  
  • – du er leder, du er ikke alene

 

Endelig invitasjon og program vil sendes skolene og medlemmene over sommeren. Men kanskje det allerede nå kan være aktuelt å ha kandidater in mente i forhold til legging av kommende høsts kalender.

 

Vi tar sikte på at det ikke medfører kostnad for skolen til kurs og opphold.

 

Kurs for potensielle ledere i folkehøgskolen er en del av en ambisjon om å utvikle et helhetlig program for ledelse og rekruttering i folkehøgskolen.

 

Vi ønsker alle lykke til med avslutningen av dette skoleåret.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt (leder)         

Knut Simble (daglig leder)                      

Mai-Evy Bakken  (prosjektansvarlig)                   

Lena Sendstad   (PUF-leder – vikar)       

Kalender