NF-rundskriv 8-2012: Påminnelse om junimøtet 2012

Invitasjon til junimøtet 2012:
Spennende junimøte i vakre Seljord!
Det går fort mot skoleavslutning og etterarbeidsuke – og fristen 15. mai for å melde seg på junimøtet 2012. Vi viser til tidligere utsendt invitasjon når vi her tillater oss å minne om at Seljord Folkehøgskule og Norsk Folkehøgskolelag inviterer til et innholdsrikt og spennende junimøte for lærere og andre tilsatte eller tidligere tilsatte i folkehøgskolen. Programmet tar for seg både nåtidige, fremtidige og historiske perspektiver for folkehøgskolen. I tillegg blir det mange spennende kulturinnslag og hyggelig sosialt samvær. I vakre Seljord må det bare bli en perfekt start på sommeren.

Midt på 2000-tallet gikk Norsk Folkehøgskolelag over til toårige landsmøteperioder. Da ønsket vi samtidig å sikre en nasjonal møteplass også de årene det ikke er landsmøte – som i år. Vi håper derfor at vi blir mange som samles på Seljord Folkehøgskule, midt i spennende Telemark. Seljord har et flott skoleanlegg og vil blant mye annet markere sitt 40 års jubileum på festaftenen onsdagen.

 

Junimøtet gjennomføres parallelt med den årlige samlingen for praktisk personale. Det gir oss tilgang til større ressurser og gir oss flere valgmuligheter. De to programmene har fått fellestittelen «Den unike skolen», der noen programposter er felles og andre er spesifikke for hver av de to samlingene.  

 

OBS: to forskjellige programmer

Vær oppmerksom på at det er sendt ut to programmer for samling i Seljord, ett som følger dette rundskrivet og gjelder junimøtet, og ett for samling for praktisk personale. Programmene kan ved første øyekast se til forveksling like ut.  

 

Økonomi

NF sponser selve programmet på Seljord. Oppholdsutgiftene er satt til kr 3000,- for hele samlingen. NF har satt av kr 65 000,- til reisetilskudd som gis etter utjevningsprinsippet og rimeligste reisemåte, slik at de med dyrest reisevei får største tilskudd. Evt. resten av reisekostnadene og oppholds-utgiftene håper vi som tidligere kan deles mellom lokallaget og etterutdanningsbudsjettet til skolen.

 

Påmelding

Påmelding så snart som råd og senest 15. mai til kontor@seljord.fhs.no

Vi regner med godt frammøte. Av praktiske grunner må vi gå etter prinsippet først til mølla.

 

Vi gleder oss til at vi ses i Seljord 4. til 7. juni.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                                                 Knut Simble
leder                                                                                   daglig leder

Vedlegg: Invitasjon/program for junimøtet 2012 – finnes også på http://folkehogskolene.net/wips/1130089795/eventId/67313952/

Kalender