NF-rundskriv 11-2012: Ledig stilling som rådgiver pedagogisk utvikling

Styrene i NF og IF har sammen med styringsgruppen i PUF og fungerende pedagogisk utviklingsleder vurdert organiseringen av det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole.
 
Da nåværende pedagogiske utviklingsleder har sakt opp sin stilling fra 1. august d.å. lyser vi derfor etter hans etterfølger med de endringer som styrene har vedtatt i organiseringen og i stillingen.

De viktigste endringene er:

–          Pedagogsik utviklingsleder heter fra nå rådgiver pedagogisk utvikling.

–          Stillingen som rådgiver pedagogisk utvikling skal fortsatt være fast, men økes fra 80 % til full stilling, der det er et mål at stillingsutvidelsen finansieres av midler uten for folkehøgskolen.

–          Den tidligere styringsgruppen vil her etter kalles pedagogisk utvalg, som ledes av rådgiver pedagogisk utvikling.

 

Vedlagt finner dere utlysningsteksten på den ledige stillingen som rådgiver pedagogisk utvikling. Vi ber om at denne gjøres kjent blant de tilsatte.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt (leder)      

Knut Simble (daglig leder)

Kalender