NF-rundskriv 9-2012: Orientering om kommende saker i NF og tips til årsmøte i distriktslag og til pedagogiske drøftingsdager:

Kommende saker til lokallag og distriktslag i NF
Det går raskt mot avslutning av skoleåret og etterarbeidsdager/-uke. Her følger en orientering om saker NF-styret og sekretariatet arbeider med og dermed varsel om som saker lokallaget og distriktslag, evt. lærer eller personalråd, kan være forberedt på kommer og dermed sette på saksliste til kommende møter:
 • Utfordringer NF skal løse i fremtiden. Er allerede sendt ut med høringsfrist 20. mai. Resultatet av høringsrunden på utfordringer skal i neste omgang føre til forslag til evt. endringer av NF for å stå bedre rustet for fremtidens utfordringer.
 • Forslag til endringer i NFs organisasjon og vedtekter (se punktet over). Høring i lokallag og distriktslag i oktober (høringsfrist 31. oktober) 
 • Nårværende idé-/prinsipprogram gjelder til landsmøtet 2013. Programnemnda, bestående av Kristin Bjørke (Sund), Ingjerd de Graaff (Romerike), Einar Opsvik (Møre) og Terje Heggernes (Seljord) med Øyvind Brandt som fasilitator og sekretær, arbeider med forslag til nytt idé-/prinsipprogram. Programnemnda har som ambisjon å sende ut forslag til høring over sommeren. Resultatet av høringen vil være avgjørende for forslaget som legges fram til vedtak på landsmøtet på Agder folkehøgskole i mars neste år.
 • Grunnloven 200 år, Folkehøgskolen 150 år i 2014. En del skoler har tidligere i år sendt inn forslag til demokratiprosjekter. Det er nå klart at både NKF, IKF og IF blir med på en felles satsning. Neste skritt er nå å få etablert en prosjektgruppe som skal utarbeide konkret prosjektbeskrivelse og søke om midler. Vi håper så mange skoler som overhodet mulig vil være aktive inn mot de felles prosjektene i 2014. Informasjon og invitasjoner vil komme til skolene etter hvert som ting blir avklart.
 •  

  Tips til årsmøte i distriktslag

  Det er ulik praksis i distriktene for hvordan årsmøte i distriktslaget og de pedagogiske drøftingsdagene planlegges og gjennomføres. Vi tillater oss her å komme med noen tips og oppfordringer til saker og tema som det bør kunne avses plass til på saksliste eller i programmene:

   

  • Orientering og drøfting av forslag til nytt prinsipprogram
  • Orientering og drøfting av forslag til endringer i NF som organisasjon
  • Orientering om øvrige saker det arbeides med i NF, som for eksempel nye tariffavtaler og arbeidet med ny særavtale
  • PUF-programmer fremover, for eksempel ”I og med fag”, ”På randen av ledelse”, styrekurs, mv.

   

  Tips til pedagogiske drøftingsdager

   

  • Demokratiprosjekter 2014 – orientering og evt. drøfting
  • Foredrag av Arild Mikkelsen om frilynt folkehøgskoles historie. Arild Mikkelsen skriver på frilynt folkehøgskoles historie, med mål om utgivelse av bok til 150-årsjubileet i 2014. Han konsentrerer seg om viktige større utviklingslinjer. Arild er derfor for tiden den i Norge som kan mest om norsk folkehøgskoles historie. Arild lar seg spørre, og vi oppfordrer til å ta kontakt med ham om spennende foredrag. arildmikkelsen@gmail.com mobil: 93063760
  • Metodeseminar basert på PUF-prosjekt i regi av Benedicte Hambro og pedagogisk utviklingsleder. Benedicte har i en periode samlet inn ulike metoder som er velegnede, spesielt ved oppstart av nytt skoleår.   
  • Opplegg/drøfting av eksistensielle og religiøse spørsmåls plass i frilynt folkehøgskole, bl.a. på bakgrunn av lekfolkskonferansen i mars på Follo fhs.
  • Wikipedia en oversett pedagogisk kanal for folkehøgskolen. Wikipedia er et frivillig, selvgenererende leksikalt nettsted, som veldig mange benytter til å innhente opplysninger (rangerer på 6. plass blant verdens og Norges mest besøkte nettsteder). Wikipedia er derfor ikke bare et sted å hente inn opplysninger og lære å forholde seg kritisk til disse, men også en svært hyppig benyttet flate tilsatte og elever i folkeopplysningens og demokratiets ånd bør bidra aktivt med stoff til?
  • Vår felles internasjonale sekretær, Brita Phunti har flere emner hun kan bidra med, for eksempel hvorfor og hvordan bli en Fairtrade folkehøgskole.

   

  Det kan være andre behov enn oppført her over. Vi oppfordrer til å ta kontakt om det er spørsmål til bidrag, tips, e.l., evt. innspill til saker dere mener styret i NF bør ta opp.

   

  Så langt kapasiteten rekker, er vi også villige til å stille på lokallagsmøter og distriktslagsmøter, spesielt om det er for å få i gang igjen en aktivitet som evt. har ligget nede, eller i forhold til saker.

   

  Til slutt minner vi om junimøtet 2012 og samling for praktisk personale, begge deler på Seljord folkehøgskole mandag 4. til torsdag 7. juni. Invitasjoner og programmer er sendt ut og kan finnes på www.folkehogskolene.net under kalender.

   

   

  Med beste hilsen

  Øyvind Brandt                                    Knut Simble
  leder                                                  daglig leder

  Vedlegg: Invitasjon/program for junimøtet 2012 – finnes også på http://folkehogskolene.net/wips/1130089795/eventId/67313952/

Kalender