NF-rundskriv 4-2012: Netto undervisningsplikt i folkehøgskolen er 637 ganger 45 minutter

Vedlagte notat på side 2-3 i dette rundskrivet har sin bakgrunn i at det på noen skoler har oppstått uklarhet om omfanget av undervisningsdelen av lærernes årsverk.

Vi minner også om nåværende særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen: «Lokale avtaler for skoleåret 2011/12 gjelder ut dette skoleåret. Lokale avtaler kan sies opp med 1 måneds frist, men løper videre frem til det foreligger en ny».

Dette betyr at dersom ingen av partene krever reforhandling av nåværende lokale avtale, løper denne videre inntil en av partene sier den opp.

 

 

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) sender et tilsvarende rundskriv til sine lokallag.

 

 

Vedlegg (side 2-3):

Netto undervisningsplikt i folkehøgskolen er 637 ganger 45 minutter (eller 478 klokketimer)

 

 

Hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

Øyvind Brandt /s/                                                                            Knut Simble/s/

leder                                                                                                  daglig leder

Kalender