NF-rundskriv 3-2012: Aktuelle datoer

20.-23.03.12:              Dialogkonferanse om eksistensielle og relg. spørsmål i fhs., Follo fhs
26.-27.03.12:              3D veiledning: Erfaring og fornyelse, Hurdalsenteret
26.-28.03.12:              Kurs for tekstil-/kunstlærere, Natadal

18.04.12:                    Styremøte NF, Øvre Vollgate 13

19.04.12:                    Årsmøte i Folkehøgskolerådet, Øvre Vollgate 13

03.-04.06.12:              Styremøte NF, Seljord fhs.

04.-07.06.12:              Praktisk samling (IKV), Seljord fhs.

04.-07.06.12:              Junimøte, Seljord fhs.

06.-09.08.12:              Kurs for nyansatte i fhs., Nansenskolen

19.-21.09.12:              Informasjonsseminaret, Drammen?

24.09.12:                    Kurs for nye tillitsvalgte, Sanner Hotell, Gran

25.-27.09.12:              Tillitsvalgtkonferanse, Sanner hotell, Gran

01.-03.10.12:              Møte distrikt 6, Hadeland fhs

05-06.10.12:               Møte distrikt 3, Sogndal fhs.

08.-09.10.12               Møte distrikt 4, (Hordalandsmøtet), Sunhordland fhs.

15.-18.10.12:              Møte i distrikt 1, (Nordnorsk møte), Pasvik fhs.

15.-17.10.12:              Møte i distrikt 2, (Trøndermøtet), Nordmøre fhs.

22.-23.10.12:              Møte i distrikt 7, Follo fhs

30.10-1.11.12:                        Ledelse i fhs.-hva handler det om? Kurs, Sanner Hotell

12.11.12:                    Årsmøte IF, Drammen

12.-14.11.12:              Rektorforum, Drammen

03.-04.12.12:              Styremøte i NF, Oslo

03.-04.01.13                Møte i distrikt 5, Lundheim fhs.

 

Hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

Øyvind Brandt /s/                                                                            Knut Simble

leder                                                                                                  daglig leder

Kalender