NF-rundskriv 18-2012: vertsskole til kurs-samling praktisk personale 2013

Hvert år inviterer en folkehøgskole til samling/kurs for praktisk personale. I 2011 var samlingen på Lofoten folkehøgskole. I år var den på Seljord, samtidig og sammen med juni-møtet. Neste år vil det igjen være en egen samling/kurs for praktisk personale, da det ikke arrangeres juni-møte i 2013 pga landsmøtet i mars.

Til          
IF/NF-folkehøgskolene ved rektor

 

Kopi:    
NF-lokallag og distriktslagstyrer

 

Oslo, 12. oktober 2012

                                                                                                                                             Vår ref.: 57/12/A1.08

 

                                                                                                          NF-rundskriv 18/2012

 

 

Vertsskole til kurs/samling for praktisk personale 2013

Hvert år inviterer en folkehøgskole til samling/kurs for praktisk personale. I 2011 var samlingen på Lofoten folkehøgskole. I år var den på Seljord, samtidig og sammen med juni-møtet. Neste år vil det igjen være en egen samling/kurs for praktisk personale, da det ikke arrangeres juni-møte i 2013 pga landsmøtet i mars.

 

Vi inviterer herved de av skolene som ønsker å stå som vertskap for kurs/samling for praktisk personale i folkehøgskolen 2013 til å melde dette til sekretariatet innen 15. november. Sekretariatet vil tildele samlingen til en av de interesserte skolene etter en vurdering av geografisk fordeling, overnattingskapasitet og evt. programskisse.

 

Kurs/samling for praktisk personale finner tradisjonen tro sted i første uke i juni. For 2013 vil det si fra mandag 3. til torsdag 6. juni, alternativt tirsdag 4. til fredag 7. juni.

 

NF/IF-sekretariatet er behjelpelig i programutarbeidelsen og med evt. andre praktiske forhold etter avtale. Det vil også i 2013 legges opp til et samarbeid med PUF om deler av programmet i samlingen.

 

Ta kontakt med undertegnede dersom skolen har spørsmål før beslutning om å melde sin interesse.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                          Knut Simble
leder                                                        daglig leder

Kalender