NF-rundskriv 12-2012 Resultatet fra lønnsoppgjøret i tariffområdene KS og Virke

Lønnsoppgjørene med KS og Virke er i havn. Det generelle lønnstillegget for begge avtaleområdene er på 2,7 prosent eller minst 12 000 kroner. I tillegg kommer 1,2 prosent i lokale forhandlinger og evt. lokale tillegg fra sist skal flyte oppå. 

 

NF-rundskriv 12/2012 

26.06.12

Vår ref: 44/12/A1.08

 

Vær snill å kopiere til:   

 – lokallagsleder i NF og alle andre NF-tillitsvalgte

 – rektor

 – leder i lærerråd eller tilsvarende organ

 

Resultatet fra lønnsoppgjøret i tariffområdene KS og Virke

Det generelle lønnstillegget for begge avtaleområdene er på 2,7 prosent eller minst 12 000 kroner. Tilleggene er innarbeidet i de nye minstelønnssatsene. Se nedenfor.

 

Lørdags- og søndagstillegget er økt fra 35 kroner til 50 kroner per time.

 

Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,2 % per 1. august 2012. Lokale tillegg som ansatte fikk i lokale forhandlinger per 1. august 2010 og/eller 1. januar 2011 skal komme i tillegg til ny sentral minstelønn i tariffperioden. For KS-området skal også kompetansetillegg gitt i perioden komme i tillegg til nye minstelønn.

 

De nye lønnstilleggene gjelder fra 1.6 2012 for Virke og 6. juni 2012 for KS.

 

*)Pr. 1.6.2012 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 338 300,- i 100 prosent stilling. Bestemmelsen gjelder forholdsmessig for deltidsansatte.

 

Merknad: Beløpet skal deretter reguleres med den prosentvise endringen pr. 1.5 av folketrygdens grunnbeløp (G) basert på foregående års G-regulering.

 

Mer informasjon kan du finne på: http://folkehogskolene.net/?id=638356084:

 

Minstelønnssatser fra 1. juni/6.juni 2012: Se vedlagt rundskriv

 

Hilsen

Norsk Folkehøgskolelag

 

Øyvind Brandt, leder

Knut Simble, daglig leder

Kalender