FHF rundskriv 12/2020: Sangboknemd

Publisert/Oppdatert

Styret i FHF har vedtatt å nedsette en sangboknemnd for revisjon av vår egen Norsk Sangbok.

FHF Rundskriv 11/2020: Kurs for nye lærere og ledere i frilynt folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Det er viktig å opprettholde kurs for nytilsatte i frilynt folkehøgskole, derfor planlegger vi kurs for nytilsatte i uke 33.

FHF rundskriv 10/2020: Selvevaluering

Publisert/Oppdatert

I forbindelse med invitasjon til selvevalueringskonferansen i februar ga vi påmeldte skoler et tilbud om å få tilbakemelding på fjorårets selvevalueringsrapporter. Åtte skoler benyttet seg av dette tilbudet. NKF har delt sine generelle tilbakemelding med oss. Vi gjentar ikke deres råd, men gir noen tilleggsbetraktninger og presiseringer basert på de åtte rapportene vi har lest i denne omgang.

FHF rundskriv 9/2020: Medlemsinformasjon – koronakrisen

Publisert/Oppdatert

Vi har sendt ut informasjon til alle våre medlemmer om arbeidet som gjøres av forbundet i forbindelse med den pågående koronakrisen.

FHF rundskriv 8/2020: Studium i folkehøgskolepedagogikk

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag har nå gleden av å invitere til studie i folkehøgskolepedagogikk på Universitet i Sørøst-Norge .

FHF rundskriv 7/2020: Pause i årets lønnsoppgjør

Publisert

På grunn av den alvorlige situasjonen koronaviruset har skapt, med sykdom og økonomisk usikkerhet, er lønnsoppgjøret for våre medlemmer utsatt til høsten.

FHF Rundskriv 6/2020: Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Utlysning av midler fra Folkehøgskoleforbundets Stipend- og forskningsfond

FHF rundskriv 5/2020: Utlysning av stipend for kompetanseutvikling

Publisert/Oppdatert

Vedlagt følger utlysing av midler fra Stipend og forskningsfondet - til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag.

Felles FHF/IF-rundskriv 12.02.2020 Rundspørring om Frirommet til skolene

Publisert/Oppdatert

Er din skole med på en felles frilynt demokratisk satsning? Skal frilynt folkehøgskole introdusere Frirommet i Norge?

FHF-rundskriv 4/2020: Kurs for kjøkkenansatte i frilynt folkehøgskole oppdatert program

Publisert/Oppdatert

Påminnelse og oppdatert program, kurs for kjøkkenansatte i frilynt folkehøgskole.