FHF-rundskriv 23/2023: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Publisert

FHF-rundskriv 23/2023: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet Solidaritetsfondet ble av Landsmøtet 2021 vedtatt avviklet. Fondet fases ut ved å lyse ut midler årlig inntil det er tomt. Bærekraft skal fortsatt være en forutsetning for tildeling. Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet – til orientering…

FHF-rundskriv 22/2023: Velkommen til kurs i psykisk førstehjelp for unge 12. – 13. februar 2024

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 22/2023: Velkommen til kurs i psykisk førstehjelp for unge 12. – 13. februar 2024 Flere og flere rammes av psykisk sykdom. Også på folkehøgskolene opplever vi at elever har ulike psykiske utfordringer. Hva gjør vi når en elev er psykotisk og hører stemmer i hodet? Eller…

FHF-rundskriv 21/2023: Invitasjon til Ledersamling med årsmøte i IF 2023

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 21/2023: Invitasjon til Ledersamling med årsmøte i IF 2023 Velkommen til Ledersamling og årsmøte for IF 2023! Årets ledersamling blir et fellesmøte for frilynt og kristen folkehøgskole, og erstatter Lederforum. Arrangementet er lagt til Quality Hotel Hasle Linie i Oslo. Nedenfor presenteres hovedtrekkene i programmet.

FHF-rundskriv 20/2023: Webinar for ansattrepresentanter i skolestyrer

Publisert

FHF-rundskriv 20/2023: Webinar for ansattrepresentanter i skolestyrer på frilynte folkehøgskoler Onsdag den 18. oktober fra kl. 14.00 – 15.30 inviterer Folkehøgskoleforbundet til webinar for ansattrepresentanter i folkehøgskolestyrer. Flere har ønsket seg et kurs om denne rollen, og vi håper at mange av dere har mulighet til å delta.

FHF-rundskriv 19/2023: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen

Publisert

FHF-rundskriv 19/2023: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) innkaller til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, tirsdag 31. oktober – torsdag 2. november. Vi starter og avslutter med lunsj. Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen, mandag 30. oktober – tirsdag…

FHF-rundskriv 18/2023: Tilbud Trallappen

Publisert

FHF-rundskriv 18/2023: Tilbud Trallappen Trall tar sikte på seg til å bli hele Norges levende sangbok, der det fylles på med unike innspillinger av kjente og ukjente sanger, og sanger til forskjellige situasjoner og aktiviteter. Trall er laget av musikkpedagoger og sangforskere, og er skreddersydd for barn og…

FHF-rundskriv 17/2023: Ny Særavtale for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

Publisert/Oppdatert

Den 29. juni var det forhandlinger med KS om SFS 2214 Undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler. Partene kom til enighet om ny særavtale for perioden 01.01.2023 – 31.12.2024.

FHF-rundskriv 16/2023: Mellomoppgjøret for folkehøgskoler tilsluttet tariffområde Virke

Publisert/Oppdatert

Partene kom til enighet i lønnsoppgjøret 19. juni 2023, det ble vedtatt 29. juni og kan iverksettes. I år er det et mellomoppgjør, det betyr at det kun er forhandlet om lønn. Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i år.

FHF-rundskriv 15/2023: Ny bok av Øyvind Brandt

Publisert

FHF-rundskriv 15/2023: Ny bok av Øyvind Brandt Uten fasit gir en innføring i hvordan man kan realisere folkehøgskolens personlige, faglige og demokratiske danningsideal. Boken er skrevet av «folkehøgskole-emeritus» Øyvind Brandt. Boka er rik på eksempler fra hverdagen i folkehøgskolen. Forfatteren presenterer først det han mener utgjør kjernen i…

FHF-rundskriv 14/2023: Kurs om informasjon og markedsføring på Folkehøgskoleuka og påminnelse om påmeldingsfrist

Publisert

Kurs om informasjon og markedsføring på Folkehøgskoleuka og påminnelse om påmeldingsfrist Her kommer en vennlig påminnelse om at påmeldingsfristen til Folkehøgskoleuka nærmer seg. Fristen er satt til 11. juni. Vi setter stor pris på alle påmeldinger som kommer inn til oss innen fristen, da dette gir oss god…