FHF-rundskriv 10/2023: Deltidsstudie i folkehøgskolepedagogikk 2023/2024

Publisert

Deltidsstudie i folkehøgskolepedagogikk 2023/2024 Jobber du i folkehøgskolen, men mangler formell undervisningskompetanse? Har du utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men mangler pedagogikk? Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr for skoleåret 2023/2024 30 studiepoeng pedagogikk, som første del av praktiskpedagogisk utdanning (PPU), for å kvalifisere til å…

FHF rundskriv 9/2023: Invitasjon til landsmøtet 2023 31. mai – 2. juni 2023

Publisert

Invitasjon til Landsmøtet 31. mai – 2. juni 2023 Vi inviterer med dette til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet (FHF) på Sogndal folkehøgskule, 31. mai – 2. juni 2023. Vedlagt sender vi ut invitasjonsfaldar for landsmøtet. I samarbeid med Sogndal folkehøgskule har vi sett saman eit interessant og aktuelt program…

FHF-rundskriv 8/2023: Invitasjon til Folkehøgskoleuka 2023 på SKAP Kreativ Folkehøyskole

Publisert

Invitasjon til Folkehøgskoleuka 2023 på SKAP Kreativ Folkehøyskole Det har blitt en tradisjon at vi kombinerer våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med spennende og aktuelle kurs for deg som har vært i skoleslaget en stund. Ved at vi legger opp til en rekke kurs i…

FHF-rundskriv 7/2023: Utlysing av midlar frå Akademifondet – til framhjelp for norsk kulturreising

Publisert

Utlysing av midlar frå Akademifondet – til framhjelp for norsk kulturreising Vedlagt følgjer informasjon om tildeling av midlar frå Akademifondet.  Folkehøgskoleforbundet er ein av tre organisasjonar som står bak fondet. Det kan deles ut inntil NOK 435.000 frå fondet. Bakgrunnen for Akademifondet Fondet vart oppretta…

FHF-rundskriv 6/2023 (oppdatert): Fellesskolering om Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Fellesskolering om Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Dette er en oppdatert versjon av rundskriv 6/2023, som ble utsendt 13.02.2023. Virke har sendt ut invitasjon til fellesskolering til rektorene, med oppfordring til å avtale med sine tillitsvalgte hvilken dag de skal delta på. Dere kan velge mellom tre ulike…

FHF-rundskriv 5/2023: Invitasjon til høyring, NOU 2022: 16, En folkehøgskole for alle

Publisert

Invitasjon til høyring, NOU 2022: 16, En folkehøgskole for alle Medlemmer og lokallag i Folkehøgskoleforbundet blir med dette invitert til å bidra til forbundet si høyring om NOU 2022: 16, «En folkehøgskole for alle, – vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene.» Kunnskapsminister Tonje Brenna fekk…

FHF-rundskriv 4/2023: Innkalling til landsmøte 31. mai – 2. juni 2023

Publisert/Oppdatert

Innkalling til landsmøte 31. mai  – 2. juni 2023 Det innkalles til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Sogndal folkehøgskule 31. mai – 2. juni 2023. Landsmøtet i 2017 vedtok følgende ordning for tildeling av delegater (vedtekter §8.2): 8.2    Landsmøtet er sett saman av delegatar vald av lokallaga og…

FHF-rundskriv 3/2022: Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert

Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen Vedlagt følger utlysing av midler fra Folkehøgskoleforbundets Stipend og forskningsfond – til orientering og kunngjøring. Det vil i år deles ut inntil kr. 15.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning. Se neste side for vilkår. Du søker ved å sende en e-post…

FHF-rundskriv 2/2023: Utlysning av stipend til kompetanseutvikling

Publisert

Utlysning av stipend til kompetanseutvikling Vedlagt følger utlysing av midler fra Stipend- og forskningsfondet, til orientering og kunngjøring. Fondet har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Stipend kan etter søknad tildeles vanlige medlemmer i Folkehøgskoleforbundet som er i aktiv jobb i folkehøgskolen, til offentlig…

FHF-rundskriv 1/2023: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Publisert

Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet Solidaritetsfondet ble av Landsmøtet 2021 vedtatt avviklet. Fondet fases ut ved å lyse ut midler årlig inntil det er tomt. Bærekraft skal fortsatt være en forutsetning for tildeling. Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet – til orientering og kunngjøring, evt.