FHF rundskriv 20 2017: Innspill til forhandlingene om nye særavtaler

Publisert/Oppdatert

Særavtalene som regulerer arbeidstid for lærerne i folkehøgskolen skal etter planen reforhandles med Virke og KS denne høsten. Det trenger vi lokallagenes hjelp til.

FHF rundskriv 19-2017: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen 2017, 19. – 21. september 2017, med forkurs 18. – 19. september

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 19. – 21. september 2017. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 18. september. Se vedlagte kursprogram her under.

FHF rundskriv 18-2017: Etterpåmelding til kurs for nye og andre i folkehøgskolen til FOLKEHØGSKOLEUKA

Publisert/Oppdatert

Erfaringsmessig vet vi at det i løpet av sommeren kan ha blitt tilsatt ny rektor, assisterende rektor, lærere eller kolleger blant det praktiske personalet på skolen. Vi minner derfor om at det til uka arrangeres kurs for nye rektorer og assisterende rektorer/inspektører (7.-8. august), samt kurs for nye lærere (7.-10.

FHF rundskriv 17-2017: Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilsluttet Virke

Publisert/Oppdatert

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli.

FHF rundskriv 16-2017: Bestilling av sangbok

Publisert/Oppdatert

Det er på tide å bestille sangbok for neste skoleår! Vi trenger å vite hvor mange sangbøker DIN skole trenger, og når dere ønsker dem levert (i hvilken uke).

FHF rundskriv 15-2017: Siste frist for påmelding til kurs i FOLKEHØGSKOLEUKA 2017

Publisert/Oppdatert

Vi har i år samlet en rekke kurs for de som er (og blir) nye ansatte og ansatte i frilynt folkehøgskole i uke 32 - fra mandag 7. til fredag 11. august (j.fr. FHF rundskriv 9/2017). Vi har forlenget påmeldingsfristen til 12. juni i håp om at flere finner veien…

FHF rundskriv 14-2017: Lønnsoppgjøret i KS – kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

Publisert/Oppdatert

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli. Dette er en måned tidligere enn det som ble avtalt i forhandlingene i fjor vår. Det er i tillegg avsatt 0,9% til lokale forhandlinger. De lokale lønnstilleggene…

FHF rundskriv 13-2017: Landsmøtet 2017 – sakspapirer

Publisert/Oppdatert

Det vises FHF-rundskriv 7-2017: Innkalling til landsmøtet 2017 på Elverum folkehøgskule 30.mai til 1. juni, når vi herved oversender sakspapirene til landsmøtet, vedlagt som pdf-fil. Vi ber om at dette videresendes alle medlemmer i Folkehøgskoleforbundet ved skolen.

FHF rundskriv 12-2017: Dilemmaer knyttet til studiereisene i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Studiereiser til utlandet utgjør etter hvert en viktig del av mange folkehøgskolers danningsprogram. Og studiereisene har definitivt en plass i livets skole. Samtidig dukker det opp en del problematiske sider i kjølvannet av virksomhetens omfang. I siste nummer av Folkehøgskolen (nr 2 2017) har styret publisert en artikkel (Studiereisens pris,…

FHF rundskriv 11-2017: Invitasjon til kurs for nye ansatte i folkehøgskolen 2017

Publisert/Oppdatert

Hvert år arrangerer vi kurs for nye eller relativt nye ansatte i folkehøgskolen andre uke i august. Som i fjor vil kursene være på Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord. Også i år inviterer vi til tre kurs, ett for nye lærere, ett for nye i praktisk personale, og ett for nye…

Kalender