FHF-rundskriv 10/2018: Ikke glem Folkehøgskoleuka 2018 under etterarbeidsdagene

Publisert/Oppdatert

De fleste skolene er nå i gang med etterarbeidsdagene etter et intensivt folkehøgskoleår. I den forbindelse ønsker vi å minne om Folkehøgskoleuka 2018, den 6.-9. august på Sund folkehøgskole.

FHF-rundskriv 9/2018: Lønnsoppgjøret for de kommunalt- og fylkeskommunalt eide folkehøgskolene

Publisert

Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren har kommet til enighet om ny hovedtariffavtale for perioden 2018 til 2020.

FHF-rundskriv 8/2018: Forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet

Publisert/Oppdatert

Organisasjonene har blitt enige om å utsette forhandlingene om ny særavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke.

FHF-rundskriv 6/2018 Påminnelse om frist for å søke om plass på Folkehøgskolens lederutdanning – Verdibasert endringsledelse.

Publisert

Påminnelse om frist for å søke om plass på Folkehøgskolens lederutdanning – Verdibasert endringsledelse.

Rundskriv 5/2018: FOLKEHØGSKOLEUKA 2018: Velkommen til kurs for nye og andre i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

For andre gang har vi gleden av å ønske velkommen til FOLKEHØGSKOLEUKA. Med FOLKEHØGSKOLEUKA kombinerer vi våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med aktuelle kurs for de som har vært i folkehøgskolen en stund.

FHF rundskriv 4/2018: Avtale om beredskapssamarbeid med Sjømannskirken

Publisert/Oppdatert

NKF og Folkehøgskoleforbundet inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale med Sjømannskirken om samarbeid og støtte til beredskap og krisehåndtering. Dette er en rammeavtale som den enkelte skole kan slutte seg til. Mer enn halvparten av folkehøgskolene har nå inngått avtaler. Det har også de fleste høgskolene i landet og en rekke bedrifter.

FHF rundskriv 3/2018:Utlysning av midler til pedagogisk utviklingsarbeid ved frilynte skoler 2018

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet lyser ut midler til pedagogiske utviklingsarbeid (PU) ved folkehøgskoler tilknyttet Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF). Frist for søknad er 15.03.2017.

FHF rundskriv 2 2018: Er Folkehøgskolens lederutdanning noe for deg?

Publisert/Oppdatert

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Folkehøgskoleforbundet har sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og NLA Høgskolen (NLA) utarbeidet en lederutdanning for ansatte i folkehøgskolen. Første kull er nettopp avsluttet. Se uttalelser fra noen av deltakerne nederst i rundskrivet her. Nå er det klart for påmelding til neste kull:

FHF rundskriv 1 2018: Utlysing av midler fra Solidaritetsfondet

Publisert

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag. Styret har ikke gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning (j.fr. pkt. 6 i vedtektene for fondet). Det vil i år deles ut inntil NOK 120.000 fra fondet totalt. Søknadsfrist 10. februar 2018.

FHF rundskriv 26 2017: Resolusjon/landsmøtet uttaler: Etablering av utviklingsmål og klimaplaner ved norske folkehøgskoler

Publisert

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet (FHF) vedtok uttalelse om etablering av utviklingsmål og klimaplaner ved norske folkehøgskoler (se under). Med henvisning til siste avsnittet er FHF i dialog med de øvrige organisasjonene om aktuelle programpost under kommende rektormøte.