FHF-rundskriv 5/2019: Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Det vil i år deles ut inntil NOK 30.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning.

FHF-rundskriv 4/2019: Utlysning av stipend for kompetanseutvikling

Publisert

Det deles ut inntil NOK 30.000 fra fondet til kompetanseutvikling.

FHF rundskriv 3/2019: Invitasjon til kurs i folkehøgskolepedagogikk — Folkhögskollärarveckan 2019

Publisert

Den 18.-22. mars har vår svenske søsterorganisasjon «Förbundet Folkhögskollärarna» sin Folkehøgskoleuke. I den forbindelse har de et kurs som heter «Hur märks det i klassrummet att vi undervisar på en folkhögskola?».

FHF-rundskriv 2/2019: Innkalling til landsmøte 27. – 29. mai 2019

Publisert

Det innkalles til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Skogn folkehøgskole 27. – 29. mai 2019.

FHF-rundskriv 1/2019: Ny IA-avtale gjelder for hele arbeidslivet

Publisert

Fra 1. januar 2019 er ny IA-avtale gjort gjeldende for alle virksomheter, ikke bare for IA-bedrifter, og alle får også tilgang til IA-avtalens virkemidler.

FHF-rundskriv 24/2018: Ny særavtale for undervisningspersonalet

Publisert/Oppdatert

30. november 2018 ble det ført forhandlinger mellom KS og Utdanningsforbundet/Folkehøgskoleforbundet om ny særavtale for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler.

Brev fra valgnemnda: Valg på landsmøtet 2019

Publisert

Det begynner så smått å nærme seg landsmøtet på Skogn folkehøgskole (27.-29. mai 2019). Ettersom det er to-årig landsmøteperiode, er alle styremedlemmer og varamedlemmer på valg.

FHF-rundskriv 23/2018: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Publisert

Det utlyses NOK 90.000,- fra solidaritetsfondet i år. Søknadsfrist 18. januar 2019.

FHF-rundskriv 22/2018: Angelina Christiansen overtar fra 1. desember som generalsekretær

Publisert/Oppdatert

Angelina Christiansen overtar fra 1. desember som generalsekretær.

FHF-rundskriv 21/2018: Hva er sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen?

Publisert

Sosialpedagogisk arbeid utgjør en svært viktig og definerende del av folkehøgskolen som skoleslag. Generalsekretær Knut Simble og seniorrådgiver i pedagogisk utviklingsarbeid Sindre Vinje initierte til en viktig samtale om forståelsen av innhold og rammer for dette arbeidet i Folkehøgskolen nr. 1 2018. Samtalen engasjerer mange og vil alltid være aktuell.