FHF-rundskriv 16/2020: Tillitsvalgtkonferansen

Publisert/Oppdatert

Tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell tirsdag 22. september - torsdag 24. september. Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen, mandag 21. – tirsdag 22. september. Innkalling sendes ut i begynnelsen av august, da har vi tatt endelig stilling til om vi trygt kan gjennomføre konferansen som planlagt, eller om vi holder konferansen digitalt.

FHF-rundskriv 15/2020: Invitasjon til kurs for nye lærere og ledere i frilynt folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Vi inviterer til kurs for nye lærere og ledere i folkehøgskolen. Kursene er i uke 33 på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, Ringsaker. Kurs for nye lærere er fra 10. august til 13. august, mens kurs for nye ledere holdes fra 10.til 11. august.

FHF-rundskriv 14/2020: Bestilling av sangbok

Publisert/Oppdatert

Det er på tide å bestille sangbok for neste skoleår!

FHF-rundskriv 13/2020: Inspirasjon til forarbeidsdagene

Publisert

Siden vi måtte avlyse Folkehøgskoleuka har styret i Folkehøgskoleforbundet funnet en alternativ måte å bidra med inspirasjon til det nye skoleåret. I begynnelsen av august vil vi sende ut ett eksemplar av Benedicte Hambros rykende ferske metodebok til alle frilynte folkehøgskoler. I den forbindelse kan dere også få Benedicte med dere til en inspirasjonsøkt i forarbeidsdagene.

FHF rundskriv 12/2020: Sangboknemd

Publisert/Oppdatert

Styret i FHF har vedtatt å nedsette en sangboknemnd for revisjon av vår egen Norsk Sangbok.

FHF Rundskriv 11/2020: Kurs for nye lærere og ledere i frilynt folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Det er viktig å opprettholde kurs for nytilsatte i frilynt folkehøgskole, derfor planlegger vi kurs for nytilsatte i uke 33.

FHF rundskriv 10/2020: Selvevaluering

Publisert/Oppdatert

I forbindelse med invitasjon til selvevalueringskonferansen i februar ga vi påmeldte skoler et tilbud om å få tilbakemelding på fjorårets selvevalueringsrapporter. Åtte skoler benyttet seg av dette tilbudet. NKF har delt sine generelle tilbakemelding med oss. Vi gjentar ikke deres råd, men gir noen tilleggsbetraktninger og presiseringer basert på de åtte rapportene vi har lest i denne omgang.

FHF rundskriv 9/2020: Medlemsinformasjon – koronakrisen

Publisert/Oppdatert

Vi har sendt ut informasjon til alle våre medlemmer om arbeidet som gjøres av forbundet i forbindelse med den pågående koronakrisen.

FHF rundskriv 8/2020: Studium i folkehøgskolepedagogikk

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag har nå gleden av å invitere til studie i folkehøgskolepedagogikk på Universitet i Sørøst-Norge .

FHF rundskriv 7/2020: Pause i årets lønnsoppgjør

Publisert

På grunn av den alvorlige situasjonen koronaviruset har skapt, med sykdom og økonomisk usikkerhet, er lønnsoppgjøret for våre medlemmer utsatt til høsten.