FHF-rundskriv 2/2024: Fakturering av medlemskontingent

FHF-rundskriv 2/2024: Fakturering av medlemskontingent

For å lette innbetaling av medlemskontingent for skolene, vil vi fra 1. april i år sende faktura med KID og beløp i samsvar med innsendte trekklister.  Dette etter et ønske fra flere skoler.

Trekklistene må sendes til oss så raskt som mulig etter lønnskjøring, og senest den 30. i måneden lønnen gjelder for. Mottar vi ikke trekkliste innen den 30. i lønnsmåneden sender vi en a-konto faktura basert på tidligere trekk.

Vi ser på en egen løsning for sikker opplasting av trekklister. Inntil denne er etablert anbefaler vi at trekklistene sendes via Digipost til Folkehøgskoleforbundet org. nr. 970 548 920. Digipost oppfyller alle GDPR krav.  Trekklistene kan også krypteres og sendes på e-post til fredrik@folkehogskole.no. Dersom dere ønsker å sende trekklistene per brevpost er det viktig at dere er tidlig ute, da vi opplever at postgangen i Norge tar lang tid.

Vi ber om at dere som benytter regnskapsfører videresender denne informasjonen dit. Fylkeskommunale skoler må sende denne informasjonen til lønningsansvarlig.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Fredrik Hagen fredrik@folkehogskole.no, eller til
Borgny Underdal Borgersen borgny@folkehogskole.no.

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                   generalsekretær

Kalender