FHF-rundskriv 18/2023: Tilbud Trallappen

FHF-rundskriv 18/2023: Tilbud Trallappen

Trall tar sikte på seg til å bli hele Norges levende sangbok, der det fylles på med unike innspillinger av kjente og ukjente sanger, og sanger til forskjellige situasjoner og aktiviteter. Trall er laget av musikkpedagoger og sangforskere, og er skreddersydd for barn og unge – et univers uten reklame eller lenker videre. Folkehøgskoleforbundet har inngått et samarbeid med Trall. Det er vi veldig glade for, og vi tror dette kan være med på å styrke sangen i folkehøgskolen.
Kjernen i Trall er de unike innspillingene. Sangene er samlet inn fra hele landet, og innspillingene er kvalitetssikret av en redaksjon bestående av musikkpedagoger. I Trall møter du 20 forskjellige språk, og sangene representerer et mangfold av sjangre, musikkulturer og tradisjoner. Du kan la deg inspirere av ferdige spillelister med ulike temaer, eller du kan lage dine egne.
Flere skoler kvier seg for allsang fordi de mangler akkompagnement. Da er Trallappen en virkelig god og effektiv løsning. Trall har nemlig en karaokefunksjon, hvor du kan dempe vokalen og synge sammen med profesjonelle musikere. Det er en mektig opplevelse.
Flere av sangene i appen kan du også finne i sangboken vår. Dersom flere folkehøgskoler bruker appen vil vi kunne få være med og peke ut sanger som er viktige for oss. Og en skikkelig bonus: bruker du Trall er du med og støtter norsk musikkliv. Besøk www.trallapp.no for mer informasjon.
Se vedlegg for prismodell.

Med beste hilsen
Espen Bråten Kristoffersen
Rådgiver for pedagogisk utvikling

Vedlegg: Priser Folkehøgskoler

Kalender