FHF-rundskriv 20/2023: Webinar for ansattrepresentanter i skolestyrer

FHF-rundskriv 20/2023: Webinar for ansattrepresentanter i skolestyrer på frilynte folkehøgskoler

Onsdag den 18. oktober fra kl. 14.00 – 15.30 inviterer Folkehøgskoleforbundet til webinar for ansattrepresentanter i folkehøgskolestyrer. Flere har ønsket seg et kurs om denne rollen, og vi håper at mange av dere har mulighet til å delta.

Folkehøgskoleloven gir de ansatte en plass som fullverdig medlem i folkehøgskolens styre. Du som er ansattrepresentant, har rettigheter og plikter på lik linje med de andre skolestyremedlemmene, og har spesielt god kjennskap til skolen. Styret for skolen skal forvalte et skole- og verdisyn, og skal føre tilsyn med skolens drift, inkludert blant annet økonomi, personalsituasjonen, elevenes læringsmiljø og bygningsmassens tilstand.

Advokat Benedicte Hille hos advokatkontoret Helmr er vår faste juridiske rådgiver, og hun kjenner oss og folkehøgskolesektoren godt. Hun vil redegjøre for skolestyrets, og de enkelte styremedlemmenes, ansvar og plikter, og for folkehøgskolens juridiske rammevilkår.

Vi vil også gi en kort innføring i folkehøgskolens idé og historie, og presentere de organisasjonene som arbeider i, med og for folkehøgskolen i Norge.

Vårt mål er at kurset vil gi deg som ansattrepresentant et enda bedre fundament til å utøve din viktige rolle som del av skolens øverste organ.

Påmelding senest 16. oktober. Vi sender ut lenke til webinaret dagen før. Du melder deg på her

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                               Angelina K. Christiansen
leder                                                                             generalsekretær

Kalender