FHF-rundskriv 21/2023: Invitasjon til Ledersamling med årsmøte i IF 2023

FHF-rundskriv 21/2023: Invitasjon til Ledersamling med årsmøte i IF 2023

Velkommen til Ledersamling og årsmøte for IF 2023!

Årets ledersamling blir et fellesmøte for frilynt og kristen folkehøgskole, og erstatter Lederforum.
Arrangementet er lagt til Quality Hotel Hasle Linie i Oslo. Nedenfor presenteres hovedtrekkene i
programmet. De to første dagene er felles for rektorer og inspektører/ass.rektorer. Fordeling av
arbeidsoppgaver knyttet til økonomi og pedagogisk ansvar, er ulikt organisert på skolene. Vi har derfor
valgt å ha felles program for rektorer og inspektører. Den siste dagen er satt av til årsmøter i IF og IKF,
og blir separate for de to organisasjonene.

Pedagogisk ledelse

Som et overordnet tema for samlingen har vi satt: pedagogisk ledelse. Det er bare å glede seg til
spennende foredrag og samtaler! Bjarne Kvam, som ledet folkehøgskolens NOU i 2000 skal utfordre
oss på pedagogisk lederskap, med refleksjoner fra rektorer i etterkant. Inge Eidsvåg, som er en
glitrende foredragsholder, vil peke på lærerens betydning. Dette er bare noe av ledelsesperspektivet
på samlingen.

Hvordan møte kritiske røster

Det siste året har vi erfart at en del røster bl.a. på sosiale medier har vært kritisk til folkehøgskolen.
Gard Øksendal, bedre kjent som Mankegaard bidrar med et innlegg om «Hvordan møte kritiske røster i
folkehøgskolen».

Dialog knyttet til livets store spørsmål

Psykolog Peder Kjøs og pastor Linda Andernach Johansen innleder til samtale rundt tro og livets store
spørsmål, og utfordrer forsamlingen på hvordan en kan føre dialoger om tema man er grunnleggende
og eksistensielt uenige om.
Rektorlaget
Både FHF og NKF har etablert egne lokallag for sine rektorer. Ledersamlingen er arenaen for årsmøte i
rektorlagene, med årsmøtesaker og valg av nye styremedlemmer.

Folkehøgskolerådet

Rådgivere i Folkehøgskolerådet (FHSR) Katinka Salomonsen Grane og Johan Smit vil representere FHSR
på samlingen, og gi oss en oversikt over aktuelle saker de arbeider med. Vi har også etablert
Internasjonalt utvalg på nytt. Dette utvalget skal ivareta de oppgavene som Ressursgruppa for
oppfølging av bærekraftvedtaket (ROB) hadde tidligere. Katinka vil gi oss litt informasjon om hvordan dette arbeidet er planlagt framover.

Det er også stor aktivitet i Nordisk Folkehøgskoleråd, og vi får er introduksjon til arbeidet og planene
der. Det er bl.a. søkt om Ersasmus+ – midler, som skal gå til et større Nordisk og Europeisk demokratiprosjekt.

Erfaringsutveksling og samtale rundt bordet

Skolenes praksis og utveksling av erfaringer er ofte den beste kilde til kunnskap. Vi planlegger derfor
erfaringsutveksling og samtaler rundt bordet knyttet til flere av temaene som blir satt på dagsorden. Vi
prøver også å oppsummere dette skriftlig for å kunne distribuere det i etterkant.

Årsmøtet i IF

Årsmøtet i IF er fast post på programmet for Lederforum. I år vil årsmøtene i IF og IKF gå parallelt, og
starter etter morgensamlingen og presentasjon av økonomianalysen, onsdag 8. november.
Informasjonskontoret for folkehøgskolen har utarbeidet felles strategiplan for IF og IKF, med
påfølgende handlingsplan for markedsføringsarbeidet. Rektorene møter, har stemmerett (ev. den som
møter som i rektors sted) og er med på årsmøtet.

Vi inviterer også noen skoler for å gi elever en scene å vise seg frem på for folkehøgskolefolk.

Som vanlig blir det obligatoriske morgensamlinger, tid til sosialt samvær og rikelig med sang!

Overnatting: Quality Hotel Hasle Linie, Oslo. Adr.: Bøkkerveien 15, Grünerløkka bydel, 0579 Oslo

PÅMELDING meld deg på i dag – senest innen 4. oktober!

Med beste hilsen
Einar Opsvik
Leder FHF

Tor-Inge Askeland
Leder IKF

Morten Eikenes
Leder IF

Angelina Christiansen
generalsekretær FHF

Andreas Melberg
Daglig leder IKF

Dorte Birch
Daglig leder IF

Kalender