FHF-rundskriv 19/2023: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen

FHF-rundskriv 19/2023: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen

Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) innkaller til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, tirsdag 31. oktober – torsdag 2. november. Vi starter og avslutter med lunsj. Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen, mandag 30. oktober – tirsdag 31. otkober. Forkurset starter kl. 15.30 og avsluttes til lunsj på tirsdag, når hovedkurset starter.

Hvert lokallag sender en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

Tjenestefri med fri vikar
Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 7-7 i Hovedavtalen Virke og § 3-6 i del B i Hovedavtalen KS. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

Reise og opphold
Folkehøgskoleforbundet dekker overnatting og fullpensjon på Sanner Hotell under konferansen. Reisetilskuddet dekkes etter rimeligste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers vil bli urimelig lang. Skjema for reiseregning deles ut på konferansen.

Program
Program for hovedkurs og forkurs er vedlagt. Det er relativt store endringer i avtaleverket siden sist, vi vil gå igjennom disse. I fjor fikk vi en innføring i tillitsvalgtes rolle i nedbemanning fra advokatene Benedicte Hille og Terje Gerhard Andersen i advokatfirmaet Helmr (tidl. Storeng Beck & Due Lund). I år kommer de for å dele noen erfaringer etter nedbemanning, og gi råd om hva du som tillitsvalgt bør tenke på underveis, og i tiden etter. De vil også ha en økt om tillitsvalgtes rolle, sett opp imot andre aktørers rolle og forventninger.

Det blir egne særmøter for de to organisasjonene. Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet må meldes på forhånd til angelina@folkehogskole.no

Påmelding senest 10. oktober. Du melder deg på her:

Vel møtt til tillitsvalgtkonferansen!

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                               Angelina K. Christiansen
leder                                                                             generalsekretær

 

PROGRAM – Tillitsvalgtkonferansen 31. oktober – 2. november 2023

Tirsdag 31. oktober
12:30 Lunsj
13:30 Velkommen v/ Einar Opsvik, leder FHF & Helge Kjøll jr. leder NKF

Presentasjon av deltakerne

13:45 Tariffavtalene og lønnsoppgjøret v/ Bjørn Sævareid – Utdanningsforbundet
15:00 Pause
15:15 Status: Særavtalene med Virke og KS

v/ Bjørn Sævareid, Andreas Melberg, Angelina Christiansen og Steinar Sundvoll

16:30 Pause med kaffemat
16:45 Erfaringsdeling
19:00 Middag

 

Onsdag 1. november
08:00 Frokost
09:00 Morgensamling v/ FHF
09:30 Spørsmål og svar v/ Bjørn Sævareid – Utdanningsforbundet
10:45 Pause
10:30 Nedbemanningsprosesser: Hva bør du som tillitsvalgt tenke på underveis, og i tiden etterpå? v/ Terje Gerhard Andersen og Benedicte Hille fra advokatfirmaet Helmr
12:00 Lunsj
13:00 Tillitsvalgtarbeid: Egen og andre aktørers rolle og forventninger
v/ Terje Gerhard Andersen og Benedicte Hille fra advokatfirmaet Helmr
14:00 Pause
14:30 Erfaringsdeling i grupper med kaffe
16:30 Særmøter for FHF og NKF
19:00 Middag
21:00 Release av podcasten Danningsreisen v/Geir Ertzgaard med flere

 

Torsdag 2. november
08:00 Frokost
09:00 Morgensamling i en av søsterkirkene på Granavollen v/ NKF
Pause/utsjekking
10:00 Velg ett av følgende:

  1. Varsling v/ Steinar Sundvoll
  2. Lokallaget v/Angelina Christiansen
11:15 Oppsummering
11:30 Lunsj
12:15 Fellestransport til Gardermoen

 

Forkurs for nye tillitsvalgte 30. oktober -31. oktober 2023

Mandag 30. oktober
Innkvartering
15:30 Rundstykker, kaffe/ te
16:00 Velkommen og presentasjon

Aktuelle lover og avtaler v/Angelina Christiansen, generalsekretær i FHF

17:00 Pause med frukt
17:15 Min rolle som tillitsvalgt
v/Steinar Sundvoll, organisasjonsrådgiver i NKF
18:00 Pause
18:15 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår v/ Steinar Sundvoll

Gruppeoppgaver og plenum. NB: Ta med bærbar PC /iPad

20:00 Middag

 

Tirsdag 31. oktober
08:00 Frokost
08:45 Morgensamling
09:00 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår, forts.
Gruppeoppgaver og plenum, v/Angelina Christiansen og Steinar Sundvoll
10:15 Lokallagsarbeidet v/Angelina Christiansen
11:00 Spørretime (til ca. 12:00)
Hovedkonferansen starter med lunsj kl. 12:30
Kalender