Interfolk legges ned

Publisert/Oppdatert

På Inter-Folks årsmøte 22.9.2015 ble det gjort vedtak om nedleggelse av Inter-Folk (I-F). I-F ble stiftet i 1986 og har vært folkehøgskolenes kanal til Norad-støtte. Formålet var «å…

Ny folkehøgskolekatalog

Publisert/Oppdatert

En splitter ny Folkehøgskolekatalog for skoleåret 2016 – 2017 er nå klar digitalt. Den fysiske utgaven på 108 sider sendes ut 15. november – til videregående skoler, bibliotek, forsvaret, til de som har bestilt den på nett etc.  …

Temanummer – Kunst, Estetikk og Arkitektur

Publisert/Oppdatert

Nytt temanummer av magasinet Folkehøgskolen Mange innfallsvinkler:  – Landart, pedagogisk hverdag  – Estetikk og ideologi  – Street art  – Gerilja med blomster som våpen  – PISA, politisk styrt kunnskapsfall…

Den danske regjeringen vil kutte i højskolebudsjettet

Publisert/Oppdatert

Højskolebladet og dansk folkehøgskole fortviler over bebudet kutt på 120 milloiner de neste årene: Andreas Habsmeier i Højskolebladet skriver: Både i Norge og Sverige øges det statslige tilskud til højskolerne med den begrundelse, at det styrker dannelsen. Det…

Folkehøgskoleforbundet gratulerer Tunisia med fredsprisen

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet gratulerer Tunisia generelt og den såkalte dialogkvartetten spesielt med tildelingen av årets Nobels fredspris. – Jeg er er veldig glad og stolt på mitt land og folks vegne, sier tunisiske Slah Maamri til Folkehøgskoleforbundet. Slah har gjennom mange år…

Skole er ikke idrett!

Publisert/Oppdatert

I rekken av innspill hvor det vises til at skolen bør lære av toppidretten bringer Bladet Utdanning et kritisk debattinnlegg av Kari Hertzberg. Presidenten i Norges svømmeforbund Per Rune Eknes er et eksempel for kortslutningen mange gjør…

Godt statsbudsjett for folkehøgskolene

Publisert/Oppdatert

Pressemelding som har gått ut i dag 7. oktober: Dagens forslag til statsbudsjett er en gladmelding til folkehøgskolene. – En anerkjennelse av skoleslaget vårt, sier leder i Folkehøgskolerådet Odd Arild…

Ordfører og prest skal lede Soltun

Publisert/Oppdatert

Rolf Steffensen blir verken prest eller prost i Ofoten, men rektor i Troms. Etter 20 år som sogneprest i Hamarøy, de siste åtte i permisjon som ordfører i kommunen, avslutter Steffensen nå sitt arbeidsforhold hos Sør-Hålogaland bispedømme. Han har også nettopp ledet sitt siste møte i Salten…

Ny rektor til Fosen folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Wiggo Sten Larsen går av som rektor ved årsskiftet, Arnhild Finne tar over stafettpinnen. Hun jobber nå på pedagogisk institutt ved NTNU som universitetslektor. Finne har en mastergrad i «utdanning og oppvekst» fra NTNU, med fordypning…