Ordfører og prest skal lede Soltun

Rolf Steffensen blir verken prest eller prost i Ofoten, men rektor i Troms.
Etter 20 år som sogneprest i Hamarøy, de siste åtte i permisjon som ordfører i kommunen, avslutter Steffensen nå sitt arbeidsforhold hos Sør-Hålogaland bispedømme. Han har også nettopp ledet sitt siste møte i Salten regionråd.

Steffensen har takket ja til tilbudet fra Norges KFUK-KFUM om å gå inn i stillingen som skoleutvikler og rektor ved Soltun folkehøgskole på Evenskjer i Skånland i Sør-Troms.
Takker for tillit – For meg som relativt uerfaren skolemann er det avgjørende at KFUK-KFUM, som erfaren skoleeier, stiller seg 100 prosent bak dette prosjektet. Jeg understreker at jeg ikke har søkt på jobben, men blitt bedt om å ta den. Jeg setter umåtelig stor pris på de ressursene som stilles til disposisjon, og ikke minst den tilliten som min tidligere arbeidsgiver her har vist meg, sier Steffensen.

Han har tidligere vært ansatt som kretssekretær og ungdomsprest i Bodø krets av KFUK-KFUM. Ett år var han også leder for Ten Sing Norway, med base i London. Steffensens engasjement i Hamarøy Ten Sing og Hamarøynatta har også gitt resultater som har blitt lagt merke til.

– Som del av det verdensomspennende og økumeniske YMCA har KFUK-KFUM en profil, et mandat og ikke minst et nettverk, som jeg tror vil være gull verdt, i tillegg til mine egne kontakter i ulike nettverk i Sverige, Finland, Canada og Sør-Afrika. Også disse håper jeg å kunne dra stor nytte av, sier Steffensen. 

Klippet fra avisa Fremover