Folkehøgskoleforbundet gratulerer Tunisia med fredsprisen

Folkehøgskoleforbundet gratulerer Tunisia generelt og den såkalte dialogkvartetten spesielt med tildelingen av årets Nobels fredspris. – Jeg er er veldig glad og stolt på mitt land og folks vegne, sier tunisiske Slah Maamri til Folkehøgskoleforbundet.

Slah har gjennom mange år arbeidet atktivt for fred og demokrati, spesielt for unge i og utenfor Tunisia. Slah er nært knyttet til norsk folkehøgskole, både ved at folkehøgskoler besøker hans internasjonale ungdomssenter i ørkenen sør i Tunisia, og at han har besøkt en rekke folkehøgskoler i Norge for å fortelle om Sjasminrevolusjonen og den krevende overgangsprosessen til demokrati i landet.

    Dialogkvartetten som mottar prisen i Oslo i desember består av fire organisasjoner: Fagbevegelsen UGTT, arbeidsgiverorganisasjonen UTICA, menneskerettighetsorganisasjonen LTDH og den nasjonale advokatforeningen Ordre National des Avocats de Tunisie.– De representerte i denne prosessen ulike sektorer og verdier i det tunisiske samfunnet: arbeidsliv og velferd, rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter, sier komiteens leder Kaci Kullmann Five. Videre i kunngjøring heter det at kvartetten får prisen for «dens avgjørende bidrag til byggingen av et pluralistisk demokrati i Tunisia» etter revolusjonen i 2011.
– Prisen er en stor anerkjennelse av vårt arbeid for å skape fred i Tunisia, sier Houcine Abassi til AP.
Dialogkvartetten kom i stand for to år siden da demokratiseringsprosessen sto i fare for å falle sammen i Tunisia.

   Folkehøgskolene arbeider for at Slah kan komme til Oslo i desember for å overvære prisutdelingen. I den forbindelsen vil folkehøgskoler som ønsker det kunne få besøk av Slah for å få en personlig berettning fra Tunisia.

Øyvind Brandt