Temanummer – Kunst, Estetikk og Arkitektur

Nytt temanummer av magasinet Folkehøgskolen

Mange innfallsvinkler: 

– Landart, pedagogisk hverdag 

– Estetikk og ideologi

 – Street art

 – Gerilja med blomster som våpen

 – PISA, politisk styrt kunnskapsfall

 – Kunsthåndverk – digitaltretthet

 – Geriljabrodering … og veldig mye mer i denne 60 siders blekka. GOD lesning!