Godt statsbudsjett for folkehøgskolene

Pressemelding som har gått ut i dag 7. oktober:

Dagens forslag til statsbudsjett er en gladmelding til folkehøgskolene.
– En anerkjennelse av skoleslaget vårt, sier leder i Folkehøgskolerådet
Odd Arild Netland.

– Med dette budsjettet viser regjeringen at den verdsetter
folkehøgskolene og jobben vi gjør, sier leder i Folkehøgskolerådet Odd Arild
Netland. Ikke bare er det lagt inn økning i støtte til skolene, men
det er også lagt inn midler til oppstart av en ny folkehøgskole i Mandal, SKAP,
høsten 2016. Imidlertid mangler det noe for å fullfinansiere skolen.

Økt motivasjon
Folkehøgskolene har
de siste årene opplevd et solid høyt elevtall, og undersøkelser viser at
folkehøgskoleåret gjør elevene mer motivert for videre læring. Høsten 2015
startet rekordmange elever på de norske folkehøgskolene.
Folkehøgskolene gir generelt høy sosial kompetanse, i tråd
med det Ludvigsen-utvalget etterlyser.
Sett i lys av
frafallsproblematikken, både i den videregående skolen og i høyere utdanning
generelt, er dagens signaler fra regjeringen oppløftende, sier Netland.
– I et skolelandskap preget av høye prestasjonskrav og stort
frafall, er folkehøgskolene et viktig supplement.
Grønt initiativ
41 folkehøgskoler samarbeider i høst med Framtiden i våre
hender om bærekraftprosjektet «Folkehøgskolen for framtiden». Målet er at
bærekraft skal bli en del av undervisningen og driften på folkehøgskolene, gjennom
engasjement fra elevene. Prosjektet er sponset med 3,5 millioner kroner av
Bergesenstiftelsen og Sparebankstiftelsen.
– Her viser folkehøgskolene at vi virkelig tar
klimautfordringene på alvor, og at vi ønsker å være i front av det grønne
skiftet som kommer. Vi jobber for at det endelige Statsbudsjettet også
prioriterer midler til dette prosjektet spesifikt, sier Odd Arild Netland.
For mer informasjon:
Pressekontakt:
Odd Arild Netland

Telefon: 90
93 47 88