Penger til mentorordning i folkehøgskolen

Skiringssal er én av tre folkehøyskoler som er valgt ut til et pilotprosjekt som skal gjennomføres i skoleåret 2016/2017. Skolen får tilskudd til særlig tett oppfølging av ti mentorelever.

Skal motivere

Målet med prøveordningen er å benytte folkehøyskolen til å skape motivasjon for ny læring og fullføring av videregående. Ordningen skal gi økt kunnskap om faktorer som kan bidra til å motivere til økt fullføring. Målgruppa er årskurselever som ikke har fullført eller bestått videregående opplæring. Deltakerne vil bli plukket ut på frivillig basis.

– Vi synes det er spennende og fint å få være med på en slik nasjonal storsatsing. Vi er veldig glade for at vi kan være med på å inspirere og motivere ungdom til å fullføre. Tanken er at de primært ikke skal fullføre mens de går her, men etter at de er ferdige, sier rektor Knut Søyland.

Nye satsinger for å få unge ut i jobb Fornøyd minister

15 av de 90 nåværende elevene ved skolen har ikke fullført eller bestått videregående opplæring.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er glad for at folkehøyskolene vil bidra.

– Én av tre elever som tar årskurs ved folkehøyskolene har ikke fullført videregående. Derfor kjenner folkehøyskolene denne gruppen elever godt. Den erfaringen er en fordel i arbeidet, sier Isaksen.

Praksis i bedrift

Ved Skiringssal vil deltakerne inviteres til å gjennomføre et kombinasjonsopplegg med innslag av skolefag og grunnleggende ferdigheter, og praksis i en bedrift eller virksomhet. Dette kommer i tillegg til ordinær kursdeltakelse på folkehøyskolen. Det legges opp til tett samarbeid med videregående skoler i Vestfold.

– Ordningen vil innebære personlig veiledning og danningsøvelser. Vi vil gå i gang med planleggingen på nyåret, sier Knut Søyland.

Del av en storsatsing

Pilotprosjektet er del av regjeringens satsning Program for bedre gjennomføring for videregående opplæring.

– Vi må få flere til å fullføre videregående opplæring. Det lønner seg både for den enkelte og samfunnet, sier Isaksen.

De andre skolene som er valgt ut, er Ringerike folkehøgskole i Buskerud og Risøy folkehøyskole i Aust-Agder. Totalbevillingen er på vel 1,4 millioner kroner. 510.000 kroner vil gå til kursing av mentorene, evaluering av prøveordningen, og administrasjon.

– Spennende: Rektor ved Skiringssal folkehøyskole, Knut Søyland, er glad for å kunne være med på å motivere ungdom til å fullføre videregående skole.Arkivfoto: Per Langevei (Foto: Per Langevei)

Klippet fra Sandefjords blad