Gladmelding til folkehøgskolene

Pressemelding:

Kuttet på 10 millioner reverseres
Kristelig folkeparti og Venstre har, sammen med
regjeringen, blitt enige om å ta bort kuttet på 10 millioner kroner som
regjeringen foreslo i tilleggsproposisjonen.

   – En anerkjennelse av skoleslaget vårt, sier
daglig leder i Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland.
   – Med dette budsjettet viser støttepartiene og
regjeringen at de verdsetter folkehøgskolene og jobben vi gjør, sier daglig
leder i Folkehøgskolerådet Odd Arild Netland.
Åpner for flyktninger
Folkehøgskolene har de
siste årene opplevd et solid høyt elevtall og høsten 2015 startet rekordmange
elever på folkehøgskolene.
   På tross av fulle skoler har folkehøgskolene
tilbudt å ta imot unge flyktninger som elever.
-Vi ønsker å bidra og vi kan gi flyktningene et
godt tilbud med norskopplæring og et sosialt nettverk, sier Odd Arild
Netland.