Elverum: Suggestopedi som læringsmetode

Etter å ha vært norsklærer i 17
år, har lærer Susan Ege Andersen ved Elverum folkehøgskule i høst tatt i bruk
en helt ny
læringsmetode
kalt suggestopedi
.
   – Kort fortalt handler det om å bruke alle
sansene ved innlæring. Vi hører mye på klassisk musikk samtidig som jeg leser
for eksempel, og klassen leser og svarer i kor. På den måten er det ingen som
skal føle seg dum eller uthengt ved å bli spurt uten å kunne svare, sier hun.

   Det aller meste i klassen foregår muntlig. I
tillegg har hun hengt opp plakater og huskelapper rundt om i klasserommet på
ulike temaer. Gjennom passiv innlæring er det overraskende mye som elevene
suger til seg av kunnskap.

   – Uten å snakke med elevene hadde jeg hengt
opp en liste med ukedager i klasserommet. Da vi ved aller første gjennomgang
skulle se på dette, visste de svaret på alle spørsmålene mine. Jeg ble først
forvirret og lurte på om vi allerede hadde hatt dette som tema, men så viste
det seg at det var ved å se på plakaten at de hadde snappet opp navnene
(perifer persepsjon), sier Susan.
   Det viktigste er likevel at elevene skal ha
det gøy underveis.
   – Jeg bruker ikke ordet undervisning, men
læring. Vi leker oss til kunnskap, for eksempel gjennom ulike spill. Jeg ser at
elevene i år lærer mye fortere enn tidligere. De er utrolige flinke, sier
Susan, som er veldig bevisst på at det bare skal snakkes norsk i timene.
   – De andre elevene på skolen kan velge
«leksehjelp» som et av sine valgfag. I disse timene får de oppgaver de en til
en skal løse sammen med elevene i norskklassen min. Dette tror jeg alle synes
er gøy, og de har stort læringsutbytte av det – både norske og utenlandske
elever, sier hun.

Marit Asheim