Bevilgning til ny folkehøgskole på Stord

Regjeringa har bestemt at Stord folkehøgskule blir tildelt 750.000 kroner i planleggingsmidler for 2020.
– Planleggingsmidlar betyr ikke at vi er garantert oppstart. Men det betyr at myndighetene liker søknaden og konseptet og ber oss vise at prosjektet faktisk lar seg realisere, melder Geir Angeltveit.
Dette vil ifølge han bety driftstilskudd over statsbudsjettet som vil tilsvara ca. 14 millionar årlig.